Обговорення проєктів рішень
     
     
     

Полтавська ОВА

Сайт Президента України

Полтавський обласний центр зайнятості

Безоплатна правова допомога

Всеукраїнська асоціація ОТГ

Відкритий бюджет

землі рішення скликання сесії земель міста міської ділянки плати оцінки орендної визначення вартості нормативної населеного земельні україни пункту грошової
Рішення міської ради про нормативну грошову оцінку та орендну плату
2012-12-28

Україна

 Полтавська область

Хорольська міська рада

  Тридцять шоста    сесія міської ради

 Шостого скликання

(Пленарне засідання)

 

   РІШЕННЯ

         27. 12.2012 р.                                                                                                             № 523

 

Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Хорол

 

              Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель міста Хорол Полтавської області виготовлену НВТ “Інтерагроцентр”, керуючись Земельним кодексом України, Податковим кодексом України, законом України “Про оцінку земель”,  ст. п.34 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”    сесія   міської ради вирішила:                 

          1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель міста Хорол Полтавської області.              

           2. Затвердити середню (базову) вартість одного квадратного метра земель міста в розмірі 127,77 гривні.

           3.Затвердити економіко – планувальне зонування території міста (додаток Ж.6-2 технічної документації з нормативної оцінки земель мста Хорол) та значення зональних коефіцієнтів Км2 (додаток Ж.2 технічної документації з нормативної оцінки земель міста Хорол).

           4. Затвердити грошову оцінку одного квадратного метра земель міста різного функціонального використання в розрізі економіко - планувальних зон (додаток Ж.4 технічної документації з нормативної оцінки земель міста Хорол)

           5.Затвердити грошову оцінку одного гектара земель сільсько­господарського використання в межах міста по агровиробничих групах грунтів (додаток Е технічної документації з нормативної оцінки земель міста Хорола), в т.ч. для ріллі з врахуванням збільшуючого коефіцієнта 1,756.

           6. Визначити термін введення в дію нормативної грошової оцінки земель міста Хорола з 01 січня 2013 року.

           7.Хорольській МДПІ проводити  нарахування земельного податку суб’єктам господарювання та громадянам відповідно до нормативної грошової оцінки землі відповідного цільового призначення.

           8. Хорольській МДПІ з 01.01.2013 р. приймати розрахунки плати за землю в м. Хоролі згідно з введеною її нормативною грошовою оцінкою.

           9.Вважати таким, що втратило свою чинність рішення 17 сесії Хорольської міської ради 4 скликання від 26.02.2004 р. « Про затвердження грошової оцінки  земель міста».

          10. Дане рішення оприлюднити в засобах масової інформації.

          11.Дане рішення довести до відома Хорольської МДПІ, відділу Держземагентства у Хорольському районі. 

 12. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Логвіненка В.Ю. та постійну комісію по регулюванню земельних відносин.

 Міський голова                                   І.В.Свириденко

 

 

Додаток №1 до рішення №523 від 27.12.2012р.                                                                                          36 сесії міської ради 6 скликання

ВИЗНАЧЕННЯ СЕРЕДНЬОЇ (БАЗОВОЇ) ВАРТОСТІ ЗЕМЕЛЬ МІСТА

               Згідно п.3.7 «Порядку» середня (базова)  вартість   одного   квадратного  метра земель населеного пункту в залежності  від  регіональних  факторів  місця розташування (Цнм) визначається за формулою   Цнм   = ( В х Нп/ Нк)  х  Км1       

     Місто Хорол – центр адміністративного району з численністю населення 13,7 тис. чоловік,   відноситься  до міста районного підпорядкування, яке виконує переважно промислово-аграрні функції. Згідно “Порядку” ( додаток 1, таб. 1.2 ), коефіцієнт, якій характеризує адміністративний статус міста Хорола та його  місце в системі розселення України, дорівнює 1,0.

Регіональний коефіцієнт Км1 дорівнює:  Км1 = 1,0

Згідно «Порядку» п. 3.4, витрати   на  освоєння  та  облаштування  території  (В) включають відновну вартість як первісну  вартість,  що  змінюється після   переоцінки,   інженерної   підготовки  головних  споруд  і магістральних мереж водопостачання,  каналізації, теплопостачання, електропостачання    (у    тому    числі   зовнішнє   освітлення), слабкострумових пристроїв,  газопостачання,  дощової  каналізації, вартість   санітарної   очистки,   зелених   насаджень  загального користування,  вулично-дорожньої мережі,  міського  транспорту  за станом на початок року проведення оцінки.

Інформаційною базою для визначення витрат на освоєння та облаштування території м. Хорола стали дані державної та відомчої статистичної звітності про натуральні та вартісні показники, надані міськими  службами комунального господарства, а також матеріали чергових планів інженерних мереж, які ведуться міськими службами.                           Загальну вартість облаштування території міста рахуємо як суму вартості облаштування по окремим показникам, котрі розраховуємо як добуток значення натуральних показників, вартості одиниці виміру показника та індексу зміни ринкової вартості станом на 01.01.2011 р., використовуючи рекомендації «Методичних основ грошової оцінки земель в Україні» Ю.Ф. Дехтяренко та УПВС «Сборники укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений» -1970р. Індексація вартості здійснюється на підставі: - листа Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 18.01.2011 №21-20/381/0/6-11 «Про індекси зміни вартості станом на 1 січня 2011 року.» ;

- листа Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від  06.02.2006  № 10/8-14  «Щодо індексів зміни ринкової вартості будівельно-монтажних робіт,  продукції промислового виробництва,               опосередкованої вартості будівництва   об'єктів соціального призначення                   станом на 1 січня 2006 року; 

- Постановления Государственного комитета СССР по делам строительства №94  от 11.05.83  «Об утверждении индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ и территориальных коэффициентов к ним для пересчета сводных сметных расчетов (сводных смет) строек ( до цін розрахованих по УПВС до 01.01.1984р. територіальний коефіцієнт – 1,01; галузевий - по додатку 1 в залежності від галузей народного господарства  1,15-1,22).

В додатку  «В»  приведено розрахунок витрат на освоєння та облаштування території міста з натуральними показниками з урахуванням індексації основних фондів станом на   01.01.2011 року.

Загальна вартість інфраструктурного облаштування території міста Хорол станом на 01.01.2011 р. становить 592751,0 тис. грн.                                                                 

Для обчислення витрат на освоєння та облаштування з розрахунку на  1 кв. м приймається оціночна територія яка дорівнює площі забудованої території села у встановлених межах. До територій, що не приймається до розрахунку, слід включати:  землі лісів та інших лісовкритих площ, сільськогосподарські угіддя, відкриті землі, водні акваторії, землі зайняті відкритими розробками, породними відвалами, незабудовані ділянки земель оборони, землі магістральної залізниці і аеропорту. Показники площі забудованих земель взято з наданої замовником Державної статистичної звітності – форми 6-зем (складу земель) станом на 01.01.2011р.

 

Структура земель м.Хорол які визначаються для розрахунку середньої  вартості

 одного квадратного метра земель

 

Додаток Г

Територіальні елементи

Площа, га

Територія населеного пункту у встановлених межах

1395,1000

  1. Територія, яка приймається для визначення середньої (базової) вартості      1м2 земель населеного пункту,    у тому числі:

 

927,8225

Забудовані землі -

 з них:

924,3025

- під  житловою  забудовою

309,3820

- землі  промисловості

112,4752

- землі  громадського  призначення

81,2337

- землі  комерційного  використання

19,6827

- землі  транспорту  та  зв’язку (крім земель під залізницями та аеропортами)

23,4032

- землі  технічної  інфраструктури

3,1609

- землі  змішаного  використання

5,1663

- землі, які використовуються для відпочинку та інші відкриті землі

369,7985

Присадибні ділянки надані громадянам для особистого підсобного господарства, будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.    (Площа увійшла в  площу житлової забудови)

 

 

Інші землі:

 

- землі під господарськими будівлями, дворами, шляхами, прогонами

3,5200

  1. Територія, яка не враховувалась при визначенні середньої (базової) вартості 1 м2 земель населеного пункту, у тому числі:

 

467,2775

Сільськогосподарські землі (крім земель під господарськими будівлями, дворами, шляхами, прогонами)

296,9922

Ліси та інші лісовкриті площі

53,0745

Землі під відкритими розробками, кар’єрами, шахтами

0,6853

Відкриті землі без рослинного покриву

-

Внутрішні води

78,1000

Болота

25,3500

Смуга відводу залізниці

13,0755

Під аеропортами та відповідними спорудами

-

 

Норматив витрат - витрати на освоєння та облаштування території міста Хорол в розрахунку на 1 кв.м,  дорівнює: В =59275100/92782=  63,883 грн./м2

Середня (базова) вартість одного квадратного метра земель міста Хорол дорівнює:

 

    Цнм   =   (63,883 х  0,06/0,03) х  1,0   =   127,77  (грн./кв.м)

 

                       

 

 Додаток №2 до рішення №523 від   27.12.2012р.                                                                                           36 сесії міської ради 6 скликання

 

 

Опис меж економіко-планувальних зон

Додаток  Ж.6-2. 

№ економіко-планувальних зон

Опис меж економіко-планувальних зон

 

1

Вул. Піонерська  -  Воровського – Радянська - вул. Карла Маркса  - Леніна  -  8 Березня – Комсомольська – межа  стадіону – Котляревського – Шевченка - Червоноармійська

2

Вул. 8 Березня -  Леніна – Берегова - Бибиківська  - яр - межа коледжу – межа стадіону - Комсомольська

3

Вул. Леніна - межа коледжу – яр – межа населеного пункту

4

Вул. Леніна – межа забудови – Дзержинського – Котляревського

5

Вул. Котляревського – Дзержинського – Червоноармійська - Шевченка

6

Вул. Дзержинського – річка – вул. Фрунзе – вул. Леніна – вул. Карла Маркса – Радянська – Воровського - Піонерська

7

Річка – яр - межа населеного пункту – вул. Куйбишева – вул. Фрунзе

8

Вул. Фрунзе – вул. Кошового – вул. Леуцького – межа населеного пункту - річка

9

Вул. Куйбишева – межа міста –вул. Леуцького – вул. Кошового – вул. Фрунзе

10

Межа населеного пункту – яр – вул. Бибиківська – вул. Берегова- вул. Леніна – вул. Фрунзе - річка

11

Вул. Дзержинського – межа забудови – яр - річка

12

Межа населеного пункту – пров. –вул. Леніна – вул. Молодіжна - МКК

13

МКК – вул. Молодіжна – вул. Леніна – межа населеного пункту – межа смуги відводу магістральної залузниці – пров. Вишневий

14

Межа населеного пункту – МКК – пров. Вишневий – межа смуги відводу магістральної залізниці

15

Межа населеного пункту – межа смуги відводу магістральної залізниці 

16

Смуга відводу магістральної залізниці

 

  Додаток №3 до рішення №523 від 27.12.2012р.                                                                                           36 сесії міської ради 6 скликання

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Ж4

 Грошова оцінка земель різного функціонального призначеня у розрізі економіко-планувальних зон (грн. за 1 кв.м)   (Км3 = 1) м. Хорол

№  економіко-планувальної зони

Площа економіко-планувальної зони  кв.м

Коефіціент функціонального використання  -  Кф

2,50

1,20

1,00

0,70

0,65

0,50

0,40

0,30

0,20

0,10

1

86,89

479,14

229,99

191,66

134,16

124,58

95,83

76,66

57,50

38,33

19,17

2

61,24

373,73

179,39

149,49

104,64

97,17

74,75

59,80

44,85

29,90

14,95

3

79,28

281,09

134,93

112,44

78,71

73,08

56,22

44,98

33,73

22,49

11,24

4

31,50

261,93

125,73

104,77

73,34

68,10

52,39

41,91

31,43

20,95

10,48

5

17,17

364,14

174,79

145,66

101,96

94,68

72,83

58,26

43,70

29,13

14,57

6

59,60

319,43

153,32

127,77

89,44

83,05

63,89

51,11

38,33

25,55

12,78

7

150,88

316,23

151,79

126,49

88,54

82,22

63,25

50,60

37,95

25,30

12,65

8

32,79

376,92

180,92

150,77

105,54

98,00

75,38

60,31

45,23

30,15

15,08

9

124,65

341,78

164,06

136,71

95,70

88,86

68,36

54,69

41,01

27,34

13,67

10

287,45

239,57

114,99

95,83

67,08

62,29

47,91

38,33

28,75

19,17

9,58

11

99,30

239,57

114,99

95,83

67,08

62,29

47,91

38,33

28,75

19,17

9,58

12

139,74

239,57

114,99

95,83

67,08

62,29

47,91

38,33

28,75

19,17

9,58

13

162,80

341,78

164,06

136,71

95,70

88,86

68,36

54,69

41,01

27,34

13,67

14

35,45

239,57

114,99

95,83

67,08

62,29

47,91

38,33

28,75

19,17

9,58

15

83,86

239,57

114,99

95,83

67,08

62,29

47,91

38,33

28,75

19,17

9,58

16

4,84

319,43

153,32

127,77

89,44

83,05

63,89

51,11

38,33

25,55

12,78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

max

479,14

229,99

191,66

134,16

124,58

95,83

76,66

57,50

38,33

19,17

min

239,57

114,99

95,83

67,08

62,29

47,91

38,33

28,75

19,17

9,58

Середньозваж.

298,42

143,24

119,37

83,56

77,59

59,68

47,75

35,81

23,87

11,94

 

 Додаток №4 до рішення №523 від 27.12.2012р.                                                                                           36 сесії міської ради 6 скликання

Додаток Е

Шифри агрогруп

Грошова оцінка 1 га (грн.)

рілля

багаторічні насадження

сіножаті

пасовища

41-д

11519

14566

6148

5779

49-д

10958

13972

5848

5497

53-д

14329

13675

7648

7188

55-д

11519

11296

6148

5779

134-г

7024

0

4799

3665

Середньозважене значення вартості по угіддях

13603

13398

6346

5949

 

Для ріллі, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2011 р. N 1185, з 01.01.2012 року застосовується додатковий коефіцієнт К3 = 1,756.

                       Україна

 Полтавська область

Хорольська міська рада

  Тридцять шоста    сесія міської ради

 Шостого скликання

(Пленарне засідання)

 

РІШЕННЯ

 

        27.12 .2012 р.                                                                       № 524

 

Про встановлення ставок орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності в м. Хоролі

 

              В зв’язку  з введенням в дію нормативної грошової оцінки земель міста Хорола, для забезпечення ефективного використання земельного фонду міста та врегулювання відносин, пов’язаних з орендою землі,  керуючись ст. п.34 ст.26 Закону України      «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про оренду землі», Земельним кодексом України, Податковим кодексом України, сесія  міської ради вирішила:  

     1. Встановити ставки орендної плати за земельні ділянки  державної та комунальної власності на території міста Хорол  в розмірах згідно з додатком №1.

     2. При наданні земельної ділянки в оренду на конкурентних засадах ставки орендної плати не можуть бути меншими ніж визначені у цьому рішенні та можуть перевищувати 12% від нормативної грошової оцінки землі.          

               3. Вважати таким, що втратило свою чинність рішення 17 сесії Хорольської міської ради 4 скликання від 26.04.2004 р. « Про визначення розміру орендної плати за земельні ділянки в м. Хоролі» та прийняті відповідно до нього   рішення Хорольської міської ради,  а саме:

             19 сесії 4 скликання від 28.04.2004 р. «Про внесення змін в рішення 17 сесії міської ради 4 скликання від 26.02.04 р. «Про визначення розміру орендної плати за земельні ділянки в м. Хоролі»,

             20 сесії  4 скликання від 22.06.2004 р. «Про внесення змін в рішення 17 сесії міської ради 4 скликання «Про визначення розміру орендної плати за земельні ділянки в м. Хоролі»,

             24 сесії 4 скликання  від 18.11.2004 р. «Про внесення змін в рішення 20 сесії міської ради 4 скликання від 22.06.04 р. «Про внесення змін в рішення 17 сесії міської ради 4 скликання «Про визначення розміру орендної плати за земельні ділянки в м. Хоролі»,

             24 сесії 4 скликання  від 18.11.2004 р. «Про внесення змін в рішення 17 сесії міської ради 4 скликання від 26.02.04 р. «Про визначення розміру орендної плати за земельні ділянки в м. Хоролі»,

             31 сесії 4 скликання від 26.07.2005 р. «Про внесення доповнень в рішення 17 сесії міської ради 4 скликання від 26.02.04 р. «Про визначення розміру орендної плати за земельні ділянки в м. Хоролі»,

             36 сесії 4 скликання  від 23.12.2005 р. «Про внесення доповнень в рішення 17 сесії міської ради 4 скликання від 26.02.04 р. «Про визначення розміру орендної плати за земельні ділянки в м. Хоролі»,

             39 сесії 4 скликання  від 22.03.2006 р. «Про внесення доповнень в рішення 17 сесії міської ради 4 скликання від 26.02.04 р. «Про визначення розміру орендної плати за земельні ділянки в м. Хоролі»,

             № 25 від 03.08.2006 р. 6 сесії 5 скликання «Про плату за землекористування під об»єктами комерційного використання до введення їх в експлуатацію»,

              рішення №18 від 24.10.2006 р. 8 сесії 5 скликання «Про плату за землекористування під будівництво об’єктів господарювання»,

              рішення № 121 від 27.04.2007 р.18 сесії 5 скликання «Про плату за землю  під об’єктами сезонного характеру роботи»,

              рішення № 195 від 25.07.2008 р. 34 сесії 5 скликання «Про внесення ЗМІН  в рішення 17 сесії міської ради 4 скликання від 26.02.04 р. «Про визначення розміру орендної плати за земельні ділянки в м. Хоролі»,

             4.Дане рішення набуває чинності з 01.01.2013 року.       

             5. Дане рішення оприлюднити в засобах масової інформації.               

             6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Логвіненка В.Ю. та постійну комісію по регулюванню земельних відносин.

 

  Міський голова                                                                         І. В. Свириденко

                                                 Додаток №1 до рішення №524   від  27.12.2012 р.                                                                                                                              36 сесії Хорольської міської ради 6 скликання

Ставки                                                                                                                                                                               орендної плати за земельні ділянки, які використовуються суб’єктами господарювання -  юридичними і фізичними особами  та громадянами

п/п

Функціональне призначення земельної ділянки

Ставка орендної плати до нормативної грошової оцінки землі, %

    1

Розміщення та обслуговування магазинів та інших об’єктів, пов’язаних з торгівлею, інші землі комерційного призначення (крім вказаних нижче) 

4

    2

Розміщення та обслуговування об’єктів (споруд), майданчиків для  заготівлі сільськогосподарської продукції

3

   3

Надання побутових послуг

3

   4

Автосервіс (СТО, мийка, шино -монтаж)

3

   5

Розміщення та обслуговування автозаправочних станцій (оптова, роздрібна торгівля нафтопродуктами)

5

    6

Розміщення та обслуговування банків

5

    7

Розміщення та обслуговування об’єктів, пов’язаних з передачею електричної та теплової енергії

5

    8

Розміщення та обслуговування об’єктів (споруд), майданчиків для  заготівлі металобрухту

6

9

Розміщення та обслуговування об’єктів, пов’язаних з виробництвом

3

   10

Землі транспорту 

3

   11

Землі мобільного  зв»язку

12

   12

Землі лінійного  зв’язку

3

   13

Землі громадського призначення

3

   14

Землі надані для житлової  забудови

1

   15

Землі  експлуатації та обслуговування житлових будинків (включаючи багатоквартирні) з господарськими будівлями

0,5

16

Землі  експлуатації та обслуговування  гаражів, гаражного будівництва

3

17

Землі сільськогосподарського призначення  в межах міста

 

17.1

для садівництва

5

17.2

рілля

5

Оголошення
     
Повідомлення про скликання позачергового виконавчого комітету

8 грудня 2023 року о  10-00 год. відбудеться двадцять перше позачергове засідання виконавчого комітету Хорольської міської ради за адресою:
          м.Хорол, вул.1 Травня, 4

     
     
Повідомлення про скликання чергового виконавчого комітету

19 грудня 2023 року о  14-00 год. відбудеться двадцять друге чергове засідання виконавчого комітету Хорольської міської ради за адресою:
        м.Хорол, вул.1 Травня, 4

     
     
Увага, повідомлення про аукціон
Про скасування електронного аукціону зі зниженням стартової ціни №06050 по продажу нежитлової будівлі ясла-садка «Незабудка», яка розміщена по вулиці Молодіжна, будинок 13 в м.Хорол, автоматично оголошеного електронною торговою системою.
     
Архів оголошень
ХОРОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
  Адреса: 37800, м.Хорол, вул.1 Травня, №4 тел./факс: (05362)33-3-44 (гаряча лінія) E-mail: [email protected]