Обговорення проектів рішень
     
     
     

Полтавська обласна рада

Асоціація міст України

Полтавська ОДА

Сайт Президента України

Сайт газети Вісті Хорольщини

Сайт Хорольської районної ради

мереж телекомунікаційних обладнання розміщення технічних встановлення робіт власності україни антен засобів прокладання об’єктах інших елементів телекомунікацій територіальної громади будинку
Положення про порядок розміщення телекомункаційних мереж
2014-06-27

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ  ПРОЕКТУ

РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ

Відповідно до ст. 9 та ст. 35 Закону України  «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»  від 11.09.2003 року № 1160-ІУ повідомляємо про оприлюднення проекту рішення Хорольської міської ради „ Про затвердження  Положення про порядок розміщення телекомунікаційних мереж, мереж зв’язку та іншого слабкострумового обладнання (Інтернету, кабельного телебачення, супутникових та ефірних телевізійних антен, антен радіозв’язку, охоронних засобів, інших пристроїв) в житлових будинках (гуртожитках),  на опорах, що належать до власності територіальної громади м. Хорола»

Зазначеним проектом рішення  передбачено вирішення питання  розміщення телекомунікаційних мереж, мереж зв’язку та іншого слабкострумового обладнання (Інтернету, кабельного телебачення, супутникових та ефірних телевізійних антен, антен радіозв’язку, охоронних засобів, інших пристроїв) в житлових будинках (гуртожитках), на опорах, що належать до власності територіальної громади м. Хорола»

    Зауваження і пропозиції щодо проекту рішення Хорольської міської ради та аналізу регуляторного впливу надавати в письмовому вигляді за адресою: м. Хорол,   вул. К.Маркса, 37  протягом одного місяця з дня оприлюднення проекту рішення.

Контактний телефон –  33344

 

                Україна

Полтавська область

Хорольська міська рада

    П’ятдесят шоста сесія міської ради                                                                                                                                                     Шостого скликання                                                                                                                                                 (Пленарне засідання)

 

РІШЕННЯ

 

18.06.2014р.                                                                                                                                   № 226

Про оприлюднення  проекту рішення

  міської ради

 

Відповідно до ст. 9, ст. 35 Закону України  «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»  ст. ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія міської ради

ВИРІШИЛА:

            Оприлюднити з метою одержання зауважень і пропозицій в районній газеті «Вісті Хорольщини» та на сайті міської ради проект рішення Хорольської міської ради  Про затвердження  Положення про порядок розміщення телекомунікаційних мереж, мереж зв’язку та іншого слабкострумового обладнання (Інтернету, кабельного телебачення, супутникових та ефірних телевізійних антен, антен радіозв’язку, охоронних засобів, інших пристроїв) в житлових будинках (гуртожитках), на опорах, що належать до власності територіальної громади м. Хорола»

              

Міський голова                                                     І.В.Свириденко

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ

УКРАЇНА

Хорольська міська рада

Полтавської області

 

(___________сесія шостого скликання)

 

РІШЕННЯ

 

від _____________  2014 року                                                                                               № ____

 

Про затвердження Положення про порядок розміщення телекомунікаційних мереж, мереж зв’язку та іншого слабкострумового обладнання (Інтернету, кабельного телебачення, супутникових та ефірних телевізійних антен, антен радіозв’язку, охоронних засобів, інших пристроїв) в житлових будинках (гуртожитках), на опорах, що належать до власності територіальної громади м. Хорола

 

     Відповідно до ст. ст.25, 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України "Про житлово-комунальні послуги", Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", Закону України “Про телекомунікації”, Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", постанови Кабінету Міністрів України № 295 від 11 квітня 2012 року “Про затвердження Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг”, рішення Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства № 35/50 від 30 липня 2003 року “Щодо посилення контролю та нагляду за проектуванням, реконструкцією, капітальним ремонтом, переобладнанням та експлуатацією житлового фонду України”, наказу Міністерства охорони здоров'я України "Про затвердження державних санітарних правил та норм" № 239 від 01.08.1996р. (ДСН 239-96), міська рада

в и р і ш и л а:

 

 1. Затвердити Положення про порядок розміщення телекомунікаційних мереж, мереж зв’язку та іншого слабкострумового обладнання (Інтернету, кабельного телебачення, супутникових та ефірних телевізійних антен, антен радіозв’язку, охоронних засобів, інших пристроїв) в житлових будинках (гуртожитках), на  опорах, що належать до власності територіальної громади м. Хорола (додаток 1).
 2. Визначити комунальне підприємство «Комунсервіс», балансоутримувача житлового фонду, уповноваженим органом з укладання договорів про встановлення сервітутів щодо нерухомого майна, яке належить до власності територіальної громади м. Хорола.
 3. Затвердити зразок договору про встановлення сервітуту (додаток 2).
 4. Затвердити зразок припису (додаток 3).
 5. Затвердити зразок погодження на доступ для проведення робіт та прокладання телекомунікаційних мереж в житлових будинках (гуртожитках) (додаток 4)         .
 6. Зобов’язати комунальне підприємство «Комунсервіс» до кінця 2014 року перевірити та при необхідності привести у відповідність з Положенням  раніше розміщенні телекомунікаційні та інші слабкострумові обладнання та мережі в житлових будинках ( гуртожитках ), на опорах, що перебувають на балансі підприємства.
 7. Опублікувати дане рішення в районній газеті та на сайті Хорольської міської ради.
 8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, будівництва, торговельного обслуговування, транспорту, зв’язку, екологічної політики .

 

Міський голова                                                          І.В.Свириденко


Додаток 1

до рішення _______________ сесії міської ради

шостого скликання

від ________________  2014 року  № ___

 

Положення

про порядок розміщення телекомунікаційних мереж, мереж зв’язку

та іншого слабкострумового обладнання (Інтернету, кабельного телебачення, супутникових та ефірних телевізійних антен, антен радіозв’язку, охоронних засобів, інших пристроїв) в житлових будинках (гуртожитках), на опорах, що належать до власності територіальної громади м. Хорола

 

1. Загальні положення

1.1. Це положення регулює порядок погодження розміщення та надання в користування місць для прокладання телекомунікаційних мереж, мереж зв’язку та іншого слабкострумового обладнання та встановлення додаткових пристроїв (Інтернету, кабельного телебачення, супутникових та ефірних телевізійних антен, антен радіозв’язку, охоронних засобів, інших пристроїв) в житлових будинках та інших об’єктах, що віднесені до власності територіальної громади міста Хорола, регулює правові відносини що виникають у процесі розгляду питання щодо погодження, розміщення  та прокладання телекомунікаційних мереж та встановлення додаткових пристроїв між суб’єктами підприємницької діяльності та комунальним підприємством «Комунсервіс», яке обслуговує житловий фонд.

1.2. Порядок є обов’язковим для суб’єктів підприємницької діяльності всіх форм власності, які згідно з чинним законодавством мають право на виконання робіт з встановлення технічних елементів телекомунікаційних мереж.

1.3. Порядок надання та отримання телекомунікаційних послуг, регулювання відносини між операторами, провайдерами телекомунікацій і споживачами телекомунікаційних послуг здійснюється відповідно до Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України № 720 від 09.08.2005 р.(з змінами і доповненнями)

1.4. Визначення термінів

У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні:

балансоутримувач будинку, споруди, житлового комплексу або комплексу будинків і споруд (далі - балансоутримувач) - власник або юридична особа, яка за договором з власником утримує на балансі відповідне майно, а також веде бухгалтерську, статистичну та іншу передбачену законодавством звітність, здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів та утримання, а також забезпечує управління цим майном і несе відповідальність за його експлуатацію згідно з законом;

Інтернет - всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно зв'язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами;

канал електрозв'язку - сукупність технічних засобів, призначених для перенесення електричних сигналів між двома пунктами телекомунікаційної мережі, і який характеризується смугою частот та/або швидкістю передачі;

кінцеве обладнання - обладнання, призначене для з'єднання з пунктом закінчення телекомунікаційної мережі з метою забезпечення доступу до телекомунікаційних послуг;

користувач місць для прокладення телекомунікаційних мереж або встановлення додаткових пристроїв (провайдер, оператор телекомунікацій) – суб’єкт підприємницької діяльності, який надає абоненту телекомунікаційні послуги;

ліцензія - документ, що засвідчує право суб'єкта господарювання на здійснення зазначеного в ньому виду діяльності у сфері телекомунікацій протягом визначеного строку на конкретних територіях з виконанням ліцензійних умов;

об’єкт - житлові багатоквартирні будинки, гуртожитки, нежитлові будівлі, споруди (разом з неподільним і спільним майном ), опори, що входить до складу комунальної власності територіальної громади міста;

оператор телекомунікацій - суб'єкт господарювання, який має право на провадження діяльності у сфері телекомунікацій із правом на технічне обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних мереж;

передавання даних - передавання інформації у вигляді даних з використанням телекомунікаційних мереж;

провайдер телекомунікацій - суб'єкт господарювання, який має право на провадження  діяльності у сфері телекомунікацій, крім технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку;

проводовий електрозв'язок - передавання і приймання інформації із застосуванням проводових ліній з металевими або волоконнооптичними жилами;

пункт закінчення телекомунікаційної мережі - місце стику (з'єднання) мережі телекомунікацій та кінцевого обладнання;

слабкострумові обладнання та мережі — обладнання та мережі кабельного телебачення, провідних радіо, телефонів і Інтернет, систем пожежної та охоронної сигналізації, автоматизованого обліку енергоресурсів, локальних комп’ютерних мереж, переговорних пристроїв;

споживач телекомунікаційних послуг (споживач) - юридична або фізична особа, яка потребує, замовляє та/або отримує телекомунікаційні послуги для власних потреб;

споруди електрозв'язку - будівлі, вежі, антени, що використовуються для організації електрозв'язку;

телекомунікації (електрозв'язок) - передавання, випромінювання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних або інших електромагнітних системах;

телекомунікаційна мережа - комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням;

технічні засоби телекомунікацій - обладнання, станційні та лінійні споруди, призначені для утворення телекомунікаційних мереж;

ушкодження будівельних конструкцій будинків і споруд - погіршення їх фізичного стану, зовнішнього вигляду фасадів, покрівель, оголовків димовентканалів та інших елементів будинків і споруд внаслідок розміщення, встановлення та експлуатації технічних елементів телекомунікаційних мереж.

фіксований зв'язок - телекомунікації, що здійснюються із застосуванням стаціонарного (нерухомого) кінцевого обладнання.

 

2. Порядок отримання погодження та технічних умов на розміщення телекомунікаційного та іншого слабкострумового обладнання та мереж

2.1. Погодження на доступ та використання місця в житлових будинках (гуртожитках) надається Балансоутримувачем Користувачам для розміщення незахищених мереж (прокладені відкритим способом без рукавів, жолобів, гофри, тощо) в існуючих внутрішніх стояках слабих струмів або місця для розміщення нових стояків, коробів, точок кріплення кабелів та місця для розміщення відповідного сертифікованого телекомунікаційного обладнання на Об’єктах. Доступ та використання місця на Об’єктах, що надаються Користувачам з урахуванням технологічного резерву за письмовим запитом Користувача до Балансоутримувача.( далі — запит).

До запиту додаються:

- виписка з єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців;

- копії ліцензій, згідно зазначених в заяві видів діяльності;

- копія довідки ЄДРПОУ;

- копія довідки про взяття на облік платника податку;

-  кошторис з переліком робіт, які плануються до виконання та переліку обладнання;

- адреса(и) об’єктів.

Якщо запит подається виключно на конкретний житловий будинок, то обов’язково зазначається номер під’їзду.

2.1.1. Письмовий запит Користувача щодо видачі погодження  реєструється  Балансоутримувачем в журналі

2.2. Балансоутримувач розглядає надані запити, при цьому здійснює перевірку наявності та правильності оформлення документів, доданих до запиту, без стягнення за це оплати.

2.2.1. У строк до 14 робочих днів, починаючи з дати подачі Користувачем запиту, Балансоутримувач розглядає можливість надання відповідних технічних умов (надалі – ТУ), за умови погодженням з Миргородською районною санітарно-епідеміологічною службою, Миргородським районним відділом УМНС України у Полтавській області та іншими службами, щодо розміщення телекомунікаційного та іншого слабкострумового обладнання та мереж на об’єктах Балансоутримувача, або:

а) запропонувати іншу можливу альтернативну пропозицію на базі своїх вільних ресурсів або на базі вільних ресурсів інших суб'єктів господарювання;

б) вказати причину відмови у видачі дозволу та ТУ.

У разі, якщо Користувач погоджується на альтернативну пропозицію. він повинен подати Балансоутримувачу остаточний запит (без додавання первинних документів).

У разі позитивної відповіді на остаточний запит щодо можливості розміщення телекомунікаційного та іншого слабкострумового обладнання та мереж Балансоутримувач видає ТУ, на підставі яких Користувач розробляє або замовляє розробку робочого проекту.

2.3.6. Користувач та Балансоутримувач оглядають Об’єкт та визначають місце з прокладення кабелю на Об’єкті, використання місця для монтажу обладнання .

 2.3.7. За результатами огляду складається  Акт обстеження місця під прокладання мереж та розміщення обладнання в якому зазначаються всі виявлені  особливості Об’єкту.

2.3.8. Акт обстеження місця під прокладання мереж, розміщення обладнання є невід’ємним додатком до ТУ.

2.4. Відповідальність за видачу ТУ покладається на Балансоутримувача.

2.5. Балансоутримувач з питань видачі ТУ взаємодіє тільки із Користувачем, від якого надійшов письмовий запит щодо видачі дозволу та ТУ, або з представником, повноваження якого документально підтверджені відповідно до чинного законодавства.

2.6. До ТУ Балансоутримувач додає схему прокладання кабелю з урахуванням перспективних планів розвитку телекомунікаційних мереж та ділянку влаштування каналу.

2.7. Виготовлення схеми траси для прокладання кабелю на Об’єктах здійснює Балансоутримувач відповідно до запиту Користувача;

2.8. Розроблення та видача ТУ зі схемою траси для прокладання кабелю здійснюються на умовах попередньої оплати послуг.

2.9. Видані ТУ реєструються в журналі реєстрації.

2.10 Умови, за яких ТУ не можуть бути видані Користувачу:

 • відсутність документів відповідно до пункту 2.1  Порядку;

2.11. Відмова у видачі ТУ обґрунтовується Балансоутримувачем та письмово надається Користувачу.

2.12. Після отримання ТУ Користувач розробляє робочий проект на прокладання кабелю на Об’єктах.

2.13. Робочий проект прокладання та монтажу телекомунікаційного та іншого слабкострумового обладнання та мереж має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм України.

2.14. Робочий проект подається на погодження Балансоутримувачу.

2.15. Якщо робочий проект повний та оформлений згідно з виданими ТУ, Балансоутримувач зобов'язаний його погодити та надати - два примірники підписаного та скріпленого печаткою проектів договору сервітуту .Це є пропозицією Користувачу укласти цей Договір;

2.16.1. Відповідь про прийняття цієї пропозиції Користувач має надати у двадцятиденний строк з дня одержання проекту шляхом підписання та скріплення його печаткою та повернення одного примірника до Балансоутримувачу.

2.16.2. У разі неодержання від Користувача підписаного та скріпленого печаткою примірника договору у вказаний строк Балансоутримувач звільняється від зобов'язань щодо надання доступу, у тому числі, щодо надання погодження на виконання Користувачем робіт з прокладення кабелю та використання місця на Об’єктах.

2.17. Після отримання підписаного з боку Користувача договору  сервітуту видається погодження.

2.18. Послуги з доступу до місця на Об’єктах та використання місця на Об’єктах надаються Балансоутримувачем та оплачуються Користувачем на підставі укладеного між ними договору сервітуту.

 

3. Обмеження та заборона на розміщення та встановлення ТЕ/ТМ                                                           на об’єктах.

3.1 Забороняється:

3.1.1. Розміщення та встановлення ТЕ/ТМ на об’єктах без укладання у визначеному порядку договору на розміщення та встановлення ТЕ/ТМ  в порядку визначеному цим положенням.

3.1.2. Розміщення та встановлення ТЕ/ТМ на головних фасадах будівель та споруд, а також на бокових фасадах стін, видимих зі сторони вулиць та площ, а також на покрівлях з поліуретановим покриттям.

3.1.3. Розміщення та встановлення ТЕ/ТМ з кріпленням до цегляних оголовків димовентканалів.

3.2. Обмеження: розміщення та встановлення ТЕ/ТМ на об’єктах дозволяється за умови обов’язкової герметизації місця врізки.

 

 

4. Вимоги до розміщення телекомунікаційного та іншого слабкострумового обладнання та мереж на об’єктах (спорудах, будівлях).

4.1. Телекомунікаційне та інше слабкострумове обладнання та мережі прокладаються з дотриманням пожежних і будівельних норм та інших нормативних документів у цій сфері.

4.1.1. Для уникнення механічного пошкодження електричної мережі всі кабелі живлення прокладаються в металевому рукаві або пластмасовій гофрі, а в приміщеннях, довжина яких перевищує 15 метрів, з негорючого електричного кабелю.

4.1.2. При підключенні обладнання застосовуються пристрої захисного вимкнення електричного струму (автоматичні вимикачі).

4.1.3. В приміщеннях телекомунікаційне та інше слабкострумове обладнання та мережа прокладається в кабельних каналах.

4.1.4. Через проїжджу частину між будинками прокладається лише магістральні кабелі. Номінальна відстань прольоту підвісного магістрального кабеля не повинна перевищувати допустимі параметри згідно з паспортними даними.

4.1.5. Маркування кабелів, трубостійок та кабельних каналів здійснюється на вході з будинку та з комутаційної шафи.

4.1.6. При маркуванні металевої шафи вказується її належність тому чи іншому Користувачу телекомунікації, з зазначенням контактних телефонних номерів.

4.2. На Користувача покладається відповідальність за стан телекомунікаційних мереж і обладнання, а також демонтування мереж та обладнання, які не використовуються.

4.3. Користувач зобов’язаний після встановлення обладнання провести роботи по проведенню відновлювальних опоряджувальних робіт. Всі кабелі та проводи у під’їздах повинні бути сховані в коробах – Користувачем.

4.4. В разі прокладання мереж без відповідних дозвільних документів до прийняття цього Положення, Користувачу необхідно протягом 30 днів з початку його дії пройти всю процедуру погодження з видачі технічних умов, а потім укласти з Балансоутримувачем договір сервітуту на використання конструктивних елементів будівель та споруд для прокладання телекомунікаційних мереж, розміщення телекомунікаційного обладнання.

4.5. Вихід на покрівлю багатоквартирних будинків обмежується Балансоутримувачем шляхом замикання вихідних дверей.

4.6. При переобладнанні, реконструкції, ремонті фасадів та дахів Балансоутримувач будинку за 30 днів до початку робіт повідомляє письмово про це власників мереж для вирішення ними питання щодо впорядкування, переносу або відновлення мереж.

4.7. Користувач має здійснювати перевірку можливості використання існуючої кабельної мережі та здійснювати заміну старого обладнання на нове, відповідно до потреб сучасності та чинного законодавства.

4.8. Користувач при виконанні будівельно-монтажних робіт, експлуатації та обслуговуванні телекомунікаційних мереж забезпечує:

4.8.1. Зберігання цілісності конструктивних елементів (несучої спроможності) об’єкта , інженерно – технічного обладнання об’єкта.

4.8.2. Збереження герметичності при веденні робіт у міжповерхових та стінних проходах, технічних нішах.

4.8.3. Виконання ремонтно – відновлювальних робіт за власний рахунок, або відшкодування вартості відновлювальних робіт Балансоутримувачу (власнику) у разі пошкодження конструктивних елементів об’єкта, інженерних мереж чи обладнання при виконанні будівельно – монтажних робіт, експлуатації чи обслуговування телекомунікаційних мереж.

4.8.4. Влаштування телекомунікаційних мереж можливо лише в місцях, які не зачіпають інтереси власників інших інженерних мереж.

 

5. Експлуатаційні роботи на Об’єктах.

5.1. У випадку виявлення Користувачем або Балансоутримувачем пошкодження на Об’єктах, яке впливає або може впливати на технічний стан телекомунікаційних мереж та обладнання для їх функціонування, особа, що виявила таке пошкодження повинна негайно повідомити про це Балансоутримувача.

5.2. Підтвердження про проведення позапланових робіт Користувачем має поступити до Балансоутримувача повідомленням не пізніше ніж через добу з моменту передачі Балансоутримувачем телефонного повідомлення Користувачу про виявлені пошкодження.

5.3. На підставі повідомлення Балансоутримувач  дає Користувачу можливість доступу до місця на Об’єктах.

5.4. Кожного разу після завершення робіт по ліквідації будівельних недоліків (планових або позапланових) Користувач та Балансоутримувач підтверджують виконання робіт відповідним актом, підписаним сторонами. Факт відмови у підписанні акту прийому виконаних робіт будь-якою зі сторін фіксується у ньому, при цьому вказується причина відмови.

5.5. З метою забезпечення своєчасного виконання робіт по усуненню будівельних недоліків Управитель зобов’язаний допомагати Балансоутримувачу в організації доступу до приміщень, де розташоване обладнання Користувача.

5.6. Балансоутримувач повинен забезпечувати Користувачу терміновий доступ, після повідомлення Користувача, для виконання аварійно-відновлювальних робіт.

 

6. Методика розрахунку плати за надання в користування місць для прокладання телекомунікаційних мереж в будівлях та спорудах комунальної власності

 м. Хорол

 

6.1. Методику розрахунки плати за надання місць для прокладання телекомунікаційних мереж при створенні та подальшої експлуатації цих мереж з використанням власності територіальної громади м. Миргород, (далі – Методика) розроблено з метою створення єдиного організаційно-економічного механізму управління за подальшим використанням об’єктів комунальної власності м. Миргород.

6.2. Плата за користування майном вноситься на рахунок Підприємства-балансоутримувача (Підприємства) будівель (споруд) користувачем (оператором) незалежно від наслідків своєї господарської діяльності, з дня підписання договору.

6.3. Комунальні платежі, в т.ч. за користування електроенергію, сплачується користувачем (оператором) відповідним постачальникам послуг за окремими договорами.

6.4. Плата користувачем (оператором) проводиться щомісячно в розмірі нарахувань за поточний місяць і сплачується до кінця поточного місяця.

6.5. Плата за користування майном зараховується на поточні рахунки Підприємства-Балансоутримувача (Підприємства) будівлі (споруд).

6.6. Плата за прокладання кабельних ліній електрозв’язку і електропостачання з використанням підземних технічних засобів телекомунікацій не стягується.

6.7. Плата за надання місця для прокладання телекомунікаційних мереж визначається за формулою:

Р = S х В

Р – Початкова місячна плата (за одну квартиру, кімнату, приміщення, офіс тощо) за розміщення, встановлення та експлуатацію ТЕ/ТМ на Об’єктах;

S неоподатковуваний мінімум доходів громадян;

В – 1 % від неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

7.5 Плата за користування опорами територіальної громади міста розраховується згідно формули:

Поп = Сосв/ Ка;

Поп – щомісячна плата за користування опорами;                                                                                               Сосв – собівартість утримання опор балансоутримувачем.                                                                                 Ка – кількість користувачів спільного використання опор.

7. Відповідальність за порушення  порядку розміщення телекомунікаційних мереж, мереж зв’язку та іншого слабкострумового обладнання на Об’єктах

7.1. Самовільно розміщені, після прийняття цього Положення телекомунікаційні мережі та обладнання для їх функціонування на Об’єктах підлягають демонтажу у місячний термін з моменту отримання припису Балансоутримувача.

7.2.  У випадку не виконання Користувачем вимог цього Порядку останні притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством.

7.3. В разі пошкодження конструктивних елементів Об’єктів винні у цьому Користувачі повинні відновити зазначені конструкції Об’єкту  або відшкодувати Балансоутримувачу суму збитків в розмірах заподіяної шкоди.

7.4   Балансоутримувач (власник) об’єкта не несе відповідальності за дії третіх осіб, що призвели до пошкодження /викрадення ТЕ/ТМ користувача, або до погіршення якості послуг що надаються користувачем.

7.5. При переобладнанні, реконструкції, ремонту фасадів та дахів Балансоутримувач перед початком робіт повідомляє письмово власників телекомунікаційних мереж для вирішення питань щодо впорядкування, переносу або відновлення телекомунікаційних мереж.

7.6. Відповідальність за організацію заходів з виконання вимог цього Положення у частині розміщення та встановлення технічних елементів телекомунікаційних мереж покладається на Балансоутримувача.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до рішення ________________ Хорольської міської ради шостого скликання від                       _______________ 2014 року № ____

 

 

ДОГОВІР №__

                                                          встановлення сервітуту

           м. Миргород                                                                         «   »__________________ 20___р.

 

Користувач (Оператор):________________ _____________________________, в особі директора          , який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та Підприємство-балансоутримувач (Підприємство):      ,  в особі_________________________________ , діючого на підставі Статуту, з другої сторони, а разом надалі -"Сторони", уклали цей Договір встановлення Сервітуту (надалі Договір) про наступне:

1. Визначення термінів та понять

 1. телекомунікаційна мережа - комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням;
 2. технічні засоби телекомунікацій - станційні та лінійні споруди, обладнання, шафи, а також розгалуджувачі, кабель, розєми, розетки, інше обладнання та матеріали, що призначені для утворення телекомунікаційних мереж.

2. Предмет Договору

2.1 .Предметом даного Договору є встановлення Сервітуту.

2.2. Зміст Сервітуту:

 1. Сервітут полягає у наданні Підприємством Оператору права користування будинком, розташованим за адресою: м. Хорол, вул.           (надалі за текстом - Будинок), а саме - дахом, міжповерховими перекриттями, опорними конструкціями будинку, технологічними каналами, нішами, замоноліченими трубами, трубами-стояками, закладними деталями, шафами для електропроводок, а також локальною електричною мережею, що знаходиться всередині Будинку, для розміщення, експлуатації та технічного обслуговування технічних засобів телекомунікацій Оператора з метою забезпечення надання телекомунікаційних та програмних послуг мешканцям Будинку, а також розміщення телекомунікаційних  мереж на опорах комунальної власності територіальної громади міста
 2. Сервітут полягає у наданні Оператору права безперешкодного доступу до технічних засобів телекомунікацій Оператора, розташованих в Будинку.
 3. Сервітут не надає права користування допоміжними приміщеннями Будинку та приміщеннями, відведеними для ліфтового обладнання.
 4. Сервітут не є виключним, він може встановлюватися для інших операторів та/або провайдерів в аналогічному обсязі наданому Оператору.
 5. Сервітут є оплатним. Оператор здійснює оплату за надане Підприємством право на умовах, що визначені Договором.

3. Обов'язки га права Оператора

3.1. Оператор зобов'язуються:

 • здійснювати прокладання та обслуговування телекомунікаційних мереж у відповідності до встановлених нормативів в сфері будівництва та телекомунікацій;
 • відшкодовувати заподіяну шкоду, якщо така завдана з вини Оператора;
 • не відчужувати Сервітут, встановлений даним Договором;
 • здійснювати встановлення технічних засобів телекомунікацій на об'єкті у відповідності до вимог встановлених чинним законодавством України нормативів у сфері будівництва та телекомунікацій:
 • дотримуватись правил пожежної безпеки, санітарних норм і правил користування електроенергією та загальних правил техніки безпеки, встановлених чинним законодавством України;
 • забезпечити цілісність конструктивних елементів Будинку при встановленні та експлуатації технічних засобів телекомунікацій;

у разі необхідності встановити прилади обліку електроенергії, охоронну та пожежну сигналізації;

 • у разі необхідності надати свою мережу з метою передачі сигналів для диспетчеризації ліфтів, які знаходяться у будинку в межах окремого цивільно-правового договору, при цьому апаратура з'єднання встановлюється у машинному приміщенні ліфта;
 • вжити заходи для збереження та схоронності майна Оператора, розташованого в Будинку.
 1. З метою належного виконання своїх зобов'язань за Договором, Оператор має право залучати до проведення робіт третіх осіб.
 2.  Представники Оператора та уповноважені ним особи мають право на безперешкодний доступ до будь-якого сегменту телекомунікаційних мереж, розташованих в Будинку з метою виконання обов'язків, передбачених Договором.

4. Обов'язки та права Підприємства

 1. Підприємство має право вимагати відшкодування в повному розмірі збитків, завданих Оператором внаслідок порушення умов цього Договору.
 2. Підприємство не несе відповідальність за збереження та схоронність майна Оператора, розташованого в Будинку.
 3. Підприємство надає Оператору та уповноваженим особам безперешкодний доступ до всіх сегментів телекомунікаційних мереж.

4.4 Підприємство зобов'язується письмово повідомляти Оператору про проведення в Будинку тих видів робіт, які можуть вплинути на телекомунікаційні мережі, за 14 днів до початку робіт.

 1. Підприємство надає Оператору право виконувати роботи з прокладання телекомунікаційних мереж в Будинку власними силами або з залученням до проведення робіт третіх осіб, та зобов'язується вживати всіх можливих заходів для усунення перешкод при виконанні таких робіт.
 2. Підприємство залишає за собою право здійснювати перевірки Оператора в частині належного виконання покладених цих Договором обов'язків, а саме: встановлення, обслуговування телекомунікаційних мереж та технічних засобів телекомунікацій.

                          5. Плата за користування Сервітутом

5.1. За право користування Сервітутом (будинком, розташованим за адресою:

 1.            , а саме - дахом, міжповерховими перекриттями, опорними конструкціями будинку, технологічними каналами, нішами, замоноліченими трубами, трубами-стояками, закладними деталями, шафами для електропроводок, а також локальною електричною мережею, що знаходиться всередині Будинку, для розміщення, експлуатації та технічного обслуговування технічних засобів телекомунікацій, з метою надання телекомунікаційних та програмних послуг), розміщення телекомунікаційних  мереж на опорах комунальної власності територіальної громади міста  набувач Сервітуту - Оператор здійснює оплату.
 1. За право користування Сервітутом плата встановлюється відповідно до затвердженої Методики. Розмір плати за користування Сервітутом становить__________________ грн.

 

6. Строк дії Сервітуту

 

6.1. Строк дії Сервітуту, що надається за даним Договором, встановлюється терміном на _____ роки.

 

7. Відповідальність сторін

 

 1. При невиконанні умов цього договору кожна із Сторін має право вимагати дострокового розірвання даного Договору.
 2. Сторони звільняються від відповідальності на час дії форс-мажорних обставин за невиконання зобов'язань за Договором, якщо таке невиконання викликано цими форс-мажорними обставинами. "Форс-мажорні обставини" означають надзвичайні та невідворотні за даних умов обставини, зокрема, страйк, повінь, пожежа, землетрус та інші стихійні лиха, війни, воєнні дії. Факт дії форс-мажорних обставин доводить Сторона, що заявляє про такі обставини.

                                                                       8. Інші умови

8.1. Цей Договір складено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із Сторін.

        8.2 Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє протягом ___ років.

 1. Договір може бути розірваний у випадках, що передбачені законодавством.
 2. У випадку, якщо за ЗО календарних днів до моменту закінчення строку дії Договору, жодна із Сторін не повідомить письмово іншу Сторону про намір розірвати Договір, дія Договору продовжується на той самий строк на тих самих умовах.
 3.  

Юридичні адреси та банківські реквізити Сторін.

Підприємство                                                                                            Оператор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

до рішенням __________________ сесії

міської ради шостого скликання

_______________ 2014 року  № ______

 

 

 

ПРИПИС

 

 

 

__________________, Вами було порушено вимоги

Пункту ________________Правил про порядок розміщення, встановлення та

експлуатацію технічних елементів телекомунікаційних мереж (Інтернету, кабельного телебачення), супутникових антен, охоронних засобів, інших пристроїв на будівлях та спорудах, що перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Хорола, та плати за використання вищевказаних об’єктів, а саме : _____________________________________________________________________________

(вказується яким чином скоєно порушення).

 

            Вам необхідно в термін до ________ здійснити демонтаж (маркування тощо) з фасаду будівлі (вказується Об’єкт чи його частина) за адресою ____________________________________________________________________________.

 

           Для встановлення (монтажу) _____________________________ (вказується ТЕ/ТМ)

Вам необхідно виконати вимоги Правил затверджених рішенням Хорольської  міської ради від «_____» _______ 2014 р. № _______ «про затвердження Правил про порядок розміщення, встановлення та експлуатацію технічних елементів телекомунікаційних мереж (Інтернету, кабельного телебачення), супутникових антен, охоронних засобів, інших пристроїв на будівлях та спорудах, що перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Миргорода, та плати за використання вищевказаних об’єктів».

 

         У разі невиконання даного ПРИПИСУ у добровільному порядку ви будете притягнуті до відповідальності згідно вимог чинного законодавства України.

         Усі витрати внаслідок невиконання вами вимог ПРИПИСУ будуть стягнуті з Вас у встановленому законодавством порядку.

 

 

 

 

 

 

 

 

«_____» __________2014 р.    (підпис посадової особи)        (П.І.П. посадової особи)

 

 

 

 


Додаток 4

до рішенням _______________ сесії

міської ради шостого скликання

________________2014 року  №____

 

 

 

 

ПОГОДЖЕННЯ

 

на доступ для проведення робіт на прокладання телекомунікаційних мереж в житлових будинках (гуртожитках), опорах, що належать до власності територіальної громади  м. Хорол

 

«_____» ___________201_р.                                                                    м. Хорол

 

Погоджую ____________________________________________________________________

                                                  (назва організації, № телефону)

 

_____________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові, посада відповідального за виконання робіт)

 

Виконати роботи по прокладанню телекомунікаційних мереж та обладнання їх функціонування на Об’єктах, розташованих у м. Хорол згідно технічних умов за

№ ____ від _______________201_р. _______________________________________________

Термін виконання робіт : початок ______________________ кінець ____________________

час проведення робіт : __________________________________________________________

Умови виконання робіт :

 

 1. Роботи виконати в присутності представника Балансоутримувача.
 2. Виконувати усі вказівки представника Балансоутримувача.
 3. Відшкодувати збитки у повному обсязі у разі їх заподіяння майну третіх сторін при виконанні монтажних робіт, яке розташовано на Об’єктах у м. Хорол.
 4. Дотримуватись правил охорони праці, пожежної та електробезпеки.
 5. Після закінчення монтажних робіт на Об’єктах розташованих у м. Хорол  необхідно прибрати сміття.
 6. Невід’ємною частиною дозволу є копія технічних умов.

 

 

   Директор комунального підприємства «Комунсервіс»             _________________         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз регуляторного впливу

щодо обґрунтування регуляторного акта-проекту рішення

«Про затвердження Положення про порядок розміщення телекомунікаційних мереж, мереж зв’язку та іншого слабкострумового обладнання (Інтернету, кабельного телебачення, супутникових та ефірних телевізійних антен, антен радіозв’язку, охоронних засобів, інших пристроїв) в житлових будинках (гуртожитках), опорах що належать до власності територіальної громади м. Хорола».

1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

            Проблема полягає в тому, що на теперішній час в місті Хоролі Полтавської області   немає ніякого нормативного акту, який би встановлював порядок розміщення та встановлення технічних елементів телекомунікаційних мереж (Інтернету, кабельного телебачення), супутникових антен, систем кондиціювання, охоронних засобів,інших приймальних пристроїв  на будівлях та спорудах. Все це призводить до самовільного та безконтрольного встановлення обладнання, яке інколи тягне за собою руйнування конструктивних елементів будинків (пошкодження покрівлі, руйнування оголовків димовентиляційних каналів, пошкодження фасадів). З метою врегулювання відносин та спірних питань між власниками (балансоутримувачами) будинків та власниками технічного обладнання пропонується зазначений регуляторний акт.

2. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта.

             Прийняття запропонованого Положення про порядок розміщення розміщення телекомунікаційних мереж, мереж зв’язку та іншого слабкострумового обладнання (Інтернету, кабельного телебачення, супутникових та ефірних телевізійних антен, антен радіозв’язку, охоронних засобів, інших пристроїв) в житлових будинках (гуртожитках), опорах що належать до власності територіальної громади м. Хорола.

3. Ціль державного регулювання.

             Протягом певного часу впровадження регуляторного акту дозволить впорядкувати розміщення на будівлях та спорудах м. Хорол наявних технічних елементів та регулювати встановлення нових відповідно до чинного законодавства України.

4. Визначення способів досягнення зазначених цілей, аргументи щодо переваги обраного способу.

             Предметом регулювання даного проекту регуляторного акту є визначення порядку отримання погодження на розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв) на будівлях та спорудах в м.Хорол, визначення вимог до прокладання телекомунікаційних мереж та встановлення технічних елементів на будівлях і спорудах в м.Хорол, визначення методики розрахунку плати за надання місця для прокладання телекомунікаційних мереж (кабелів телефонії, Інтернету, кабельного телебачення та відповідного обладнання) при створенні та подальшій експлуатації цих мереж, а також визначення відповідальності за порушення порядку розміщення технічних елементів (пристроїв) на будівлях та спорудах в м.Хорол. розміщення на опорах комунальної власності  телекомунікаційних мереж. Запропонований спосіб вирішення зазначеної проблеми відповідає положенням Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України "Про житлово-комунальні послуги", Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", Закону України “Про телекомунікації”, Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", «Про відповідальність підприємств, їх об’єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування», «Про радіочастотний ресурс України», «Про телекомунікації», ін.

5. Описання механізму, який пропонується застосувати для розв’язання проблем

Вказану вище проблему планується розв’язати шляхом прийняття рішення Хорольської міської ради «Про затвердження Положення про порядок розміщення телекомунікаційних мереж, мереж зв’язку та іншого слабкострумового обладнання (Інтернету, кабельного телебачення, супутникових та ефірних телевізійних антен, антен радіозв’язку, охоронних засобів, інших пристроїв) в житлових будинках (гуртожитках), опорах що належать до власності територіальної громади м. Хорола» Дане рішення підлягає оприлюдненню і лише після цього набуде чинності.

6. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

 Прийняття цього регуляторного акту надасть можливість вимагати від власників технічних елементів (пристроїв), які розміщені на будівлях та спорудах опорах комунальної власності в м. Хорол приведення у відповідний стан своїх кабельних ліній, прокладання їх відповідно до встановлених норм та правил, а також забезпечить збереження комунального та державного майна від пошкоджень при встановленні на будівлях , спорудах нових технічних елементів (пристроїв), опрах комунальної власності.

7. Обґрунтування запропонованого строку дії акта.

 Термін дії даного акта є постійним з можливістю внесення змін до нього. Протягом дії регуляторного акта передбачається проведення ревізії всіх існуючих технічних пристроїв, кабельних мереж Інтернету та кабельного телебачення та встановлення нових технічних елементів тільки після відповідних погоджень в органах місцевого самоврядування м. Хорола та спеціалізованих службах.

8. Визначення показників, результативності регуляторного акта.

З метою відстеження результативності цього регуляторного акту визначено наступні показники результативності:

- кількість звернень громадян щодо пошкодження покрівель житлових будинків надавачами Інтернет - послуг, послуг кабельного телебачення та ін.;

- кількість договорів за користування місцем для прокладання телекомунікаційних мереж (орендна плата).

-   використання технічних елементів (пристроїв), які встановлюються на будівлях і спорудах Хоролі, тільки сертифікованих в Україні.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регулювання акта в разі його прийняття.

                       Повторне відстеження планується здійснити також через рік, за результатами якого можливо здійснити порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін.

            Періодичне відстеження планується здійснювати один раз на три роки, з дня виконання заходів з повторного відстеження, якщо не буде прийнято відповідного акту на законодавчому рівні.

 

 

 

 

 

Оголошення
     
Позачергова сесія

18 березня 2019 року о 14-00 год. відбудеться пленарне засідання 61 позачергової сесії Хорольської міської ради сьомого скликання в залі засідань за адресою: м.Хорол, вул.Незалежності, 37

     
     
Засідання виконавчого комітету

19 березня 2018 року о 14-00 год. відбудеться третє планове засідання виконавчого комітету Хорольської міської ради за адресою: м.Хорол, вул.Незалежності, 37

     
Архів оголошень
Нова Пошта

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

ХОРОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
  Адреса: 37800, м.Хорол, вул.Незалежності (колишня Карла Маркса), №37 тел./факс (05362)33-3-44 E-mail: hmr37@ukr.net