Обговорення проектів рішень
     
     
     

Полтавська обласна рада

Асоціація міст України

Полтавська ОДА

Сайт Президента України

Сайт газети Вісті Хорольщини

Сайт Хорольської районної ради

&hellip землі земель населеного пункту міста оцінки додаток грошової території вартості леніна нормативної використання визначення хорол рішення оцінка виробництва міської
Про проект регуляторно акту про затвердження техдокументації з нормативно-грошової оцінки земель міста Хорол
2012-11-23

 

 

Україна

Полтавська область

Хорольська міська рада

Тридцять третя сесія міської ради

Шостого скликання

(Пленарне засідання)

 

РІШЕННЯ

      20.11 .2012 р.                                                                                                                 № 483                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Про оприлюднення  проекту рішення  сесії міської ради

 

Відповідно до ст. 9, ст. 35 Закону України  «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»  ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія міської ради вирішила:

  Оприлюднити в міській газеті «Наш Хорол» та на сайті міської ради проект рішення  сесії Хорольської міської ради VІ скликання  «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Хорол».

     Міський голова  І.В.Свириденко                                

Відповідно до ст. 9 та ст. 35 Закону України  «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»  від 11.09.2003 року № 1160-ІУ повідомляємо про оприлюднення проекту рішення «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Хорол».

Зазначеним проектом рішення  передбачено вирішення питання грошової оцінки земель міста Хорол. З проектом рішення та додатками до нього в повному обсязі  можна ознайомитися на сайті міської ради (horol.com.ua) в розділі «регуляторна діяльність» або в приміщенні виконавчого комітету (вул. К.Маркса 37 в кабінеті земельного відділу).  

    Зауваження і пропозиції щодо проекту рішення сесії  Хорольської міської ради та аналізу регуляторного впливу надавати в письмовому вигляді за адресою: м. Хорол,   вул. К.Маркса, 37  протягом одного місяця з дня оприлюднення проекту рішення.

Україна

 Полтавська область

Хорольська міська рада

  _______________сесія міської ради

 Шостого скликання

(Пленарне засідання)

 

ПРОЕКТ    РІШЕННЯ

 Про затвердження технічної                                                                                                документації з нормативної грошової                                                                                              оцінки земель містаХорол

              Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель міста Хорол Полтавської області виготовленну НВТ “Інтерагроцентр”, керуючись Земельним кодексом України, Податковим кодексом України, законом України “Про оцінку земель”,  ст. п.34 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”    сесія   міської ради вирішила:                 

          1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель міста Хорол Полтавської області.              

           2. Затвердити середню (базову) вартість одного квадратного метра земель міста в розмірі 127,77 гривні. (додаток №1)

           3.Затвердити економіко – планувальне зонування території міста (додаток Ж.6-2 технічної документації з нормативної оцінки земель мста Хорол) та значення зональних коефіцієнтів Км2 (додаток Ж.2 технічної документації з нормативної оцінки земель мста Хорол) (додаток №2).

           4. Затвердити грошову оцінку одного квадратного метра земель міста різного функціонального використання в розрізі економіко - планувальних зон (додаток Ж.4 технічної документації з нормативної оцінки земель міста Хорол) (додаток №3)

           5.Затвердити грошову оцінку одного гектара земель сільсько­господарського використання в межах міста по агровиробничих групах грунтів (додаток Е технічної документації з нормативної оцінки земель міста Хорола), в т.ч. для ріллі з врахуванням збільшуючого коефіцієнта 1,756 (додаток №4).

           6. Визначити термін введення в дію нормативної грошової оцінки земель міста Хорола з 01 січня 2013 року.

           7.Хорольській ДПІ проводити  нарахування земельного податку суб’єктам господарювання та громадянам відповідно до нормативної грошової оцінки землі відповідного цільового призначення.

           8. Хорольській МДПІ з 01.01.2013 р. приймати розрахунки плати за землю в м. Хоролі згідно з введеною її нормативною грошовою оцінкою.

           9.Вважати таким, що втратило свою чинність рішення 17 сесії Хорольської міської ради 4 скликання від 26.02.2004 р. « Про затвердження грошової оцінки  земель міста».

          10. Дане рішення оприлюднити в засобах масової інформації.  

          11. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Логвіненка В.Ю. та постійну комісію з регулювання земельних відносин.

         12. Додатки №1-4 є невідємною частиною даного рішення.

 

Міський голова                                       І. В. Свириденко 

 

Додаток №1 до рішення №_____ від____________                                                                                           ____сесії міської ради 6 скликання

ВИЗНАЧЕННЯ СЕРЕДНЬОЇ (БАЗОВОЇ) ВАРТОСТІ ЗЕМЕЛЬ МІСТА

               Згідно п.3.7 «Порядку» середня (базова)  вартість   одного   квадратного  метра земель населеного пункту в залежності  від  регіональних  факторів  місця розташування (Цнм) визначається за формулою   Цнм   = ( В х Нп/ Нк)  х  Км1       

     Місто Хорол – центр адміністративного району з численністю населення 13,7 тис. чоловік,   відноситься  до міста районного підпорядкування, яке виконує переважно промислово-аграрні функції. Згідно “Порядку” ( додаток 1, таб. 1.2 ), коефіцієнт, якій характеризує адміністративний статус міста Хорола та його  місце в системі розселення України, дорівнює 1,0.

Регіональний коефіцієнт Км1 дорівнює:  Км1 = 1,0

Згідно «Порядку» п. 3.4, витрати   на  освоєння  та  облаштування  території  (В) включають відновну вартість як первісну  вартість,  що  змінюється після   переоцінки,   інженерної   підготовки  головних  споруд  і магістральних мереж водопостачання,  каналізації, теплопостачання, електропостачання    (у    тому    числі   зовнішнє   освітлення), слабкострумових пристроїв,  газопостачання,  дощової  каналізації, вартість   санітарної   очистки,   зелених   насаджень  загального користування,  вулично-дорожньої мережі,  міського  транспорту  за станом на початок року проведення оцінки.

Інформаційною базою для визначення витрат на освоєння та облаштування території м. Хорола стали дані державної та відомчої статистичної звітності про натуральні та вартісні показники, надані міськими  службами комунального господарства, а також матеріали чергових планів інженерних мереж, які ведуться міськими службами.                           Загальну вартість облаштування території міста рахуємо як суму вартості облаштування по окремим показникам, котрі розраховуємо як добуток значення натуральних показників, вартості одиниці виміру показника та індексу зміни ринкової вартості станом на 01.01.2011 р., використовуючи рекомендації «Методичних основ грошової оцінки земель в Україні» Ю.Ф. Дехтяренко та УПВС «Сборники укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений» -1970р. Індексація вартості здійснюється на підставі: - листа Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 18.01.2011 №21-20/381/0/6-11 «Про індекси зміни вартості станом на 1 січня 2011 року.» ;

- листа Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від  06.02.2006  № 10/8-14  «Щодо індексів зміни ринкової вартості будівельно-монтажних робіт,  продукції промислового виробництва,               опосередкованої вартості будівництва   об'єктів соціального призначення                   станом на 1 січня 2006 року; 

- Постановления Государственного комитета СССР по делам строительства №94  от 11.05.83  «Об утверждении индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ и территориальных коэффициентов к ним для пересчета сводных сметных расчетов (сводных смет) строек ( до цін розрахованих по УПВС до 01.01.1984р. територіальний коефіцієнт – 1,01; галузевий - по додатку 1 в залежності від галузей народного господарства  1,15-1,22).

В додатку  «В»  приведено розрахунок витрат на освоєння та облаштування території міста з натуральними показниками з урахуванням індексації основних фондів станом на   01.01.2011 року.

Загальна вартість інфраструктурного облаштування території міста Хорол станом на 01.01.2011 р. становить 592751,0 тис. грн.                                                                 

Для обчислення витрат на освоєння та облаштування з розрахунку на  1 кв. м приймається оціночна територія яка дорівнює площі забудованої території села у встановлених межах. До територій, що не приймається до розрахунку, слід включати:  землі лісів та інших лісовкритих площ, сільськогосподарські угіддя, відкриті землі, водні акваторії, землі зайняті відкритими розробками, породними відвалами, незабудовані ділянки земель оборони, землі магістральної залізниці і аеропорту. Показники площі забудованих земель взято з наданої замовником Державної статистичної звітності – форми 6-зем (складу земель) станом на 01.01.2011р.

 

Структура земель м.Хорол які визначаються для розрахунку середньої  вартості

 одного квадратного метра земель

 

Додаток Г

Територіальні елементи

Площа, га

Територія населеного пункту у встановлених межах

1395,1000

 1. Територія, яка приймається для визначення середньої (базової) вартості      1м2 земель населеного пункту,    у тому числі:

 

927,8225

Забудовані землі -

 з них:

924,3025

- під  житловою  забудовою

309,3820

- землі  промисловості

112,4752

- землі  громадського  призначення

81,2337

- землі  комерційного  використання

19,6827

- землі  транспорту  та  зв’язку (крім земель під залізницями та аеропортами)

23,4032

- землі  технічної  інфраструктури

3,1609

- землі  змішаного  використання

5,1663

- землі, які використовуються для відпочинку та інші відкриті землі

369,7985

Присадибні ділянки надані громадянам для особистого підсобного господарства, будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.    (Площа увійшла в  площу житлової забудови)

 

 

Інші землі:

 

- землі під господарськими будівлями, дворами, шляхами, прогонами

3,5200

 1. Територія, яка не враховувалась при визначенні середньої (базової) вартості 1 м2 земель населеного пункту, у тому числі:

 

467,2775

Сільськогосподарські землі (крім земель під господарськими будівлями, дворами, шляхами, прогонами)

296,9922

Ліси та інші лісовкриті площі

53,0745

Землі під відкритими розробками, кар’єрами, шахтами

0,6853

Відкриті землі без рослинного покриву

-

Внутрішні води

78,1000

Болота

25,3500

Смуга відводу залізниці

13,0755

Під аеропортами та відповідними спорудами

-

 

Норматив витрат - витрати на освоєння та облаштування території міста Хорол в розрахунку на 1 кв.м,  дорівнює: В =59275100/92782=  63,883 грн./м2

Середня (базова) вартість одного квадратного метра земель міста Хорол дорівнює:

 

    Цнм   =   (63,883 х  0,06/0,03) х  1,0   =   127,77  (грн./кв.м)

 

                       

 

 Додаток №2 до рішення №_____ від____________                                                                                           ____ сесії міської ради 6 скликання

 

 

Опис меж економіко-планувальних зон

Додаток  Ж.6-2. 

№ економіко-планувальних зон

Опис меж економіко-планувальних зон

 

1

Вул. Піонерська  -  Воровського – Радянська - вул. Карла Маркса  - Леніна  -  8 Березня – Комсомольська – межа  стадіону – Котляревського – Шевченка - Червоноармійська

2

Вул. 8 Березня -  Леніна – Берегова - Бибиківська  - яр - межа коледжу – межа стадіону - Комсомольська

3

Вул. Леніна - межа коледжу – яр – межа населеного пункту

4

Вул. Леніна – межа забудови – Дзержинського – Котляревського

5

Вул. Котляревського – Дзержинського – Червоноармійська - Шевченка

6

Вул. Дзержинського – річка – вул. Фрунзе – вул. Леніна – вул. Карла Маркса – Радянська – Воровського - Піонерська

7

Річка – яр - межа населеного пункту – вул. Куйбишева – вул. Фрунзе

8

Вул. Фрунзе – вул. Кошового – вул. Леуцького – межа населеного пункту - річка

9

Вул. Куйбишева – межа міста –вул. Леуцького – вул. Кошового – вул. Фрунзе

10

Межа населеного пункту – яр – вул. Бибиківська – вул. Берегова- вул. Леніна – вул. Фрунзе - річка

11

Вул. Дзержинського – межа забудови – яр - річка

12

Межа населеного пункту – пров. –вул. Леніна – вул. Молодіжна - МКК

13

МКК – вул. Молодіжна – вул. Леніна – межа населеного пункту – межа смуги відводу магістральної залузниці – пров. Вишневий

14

Межа населеного пункту – МКК – пров. Вишневий – межа смуги відводу магістральної залізниці

15

Межа населеного пункту – межа смуги відводу магістральної залізниці 

16

Смуга відводу магістральної залізниці

 

  Додаток №3 до рішення №_____ від____________                                                                                           ____ сесії міської ради 6 скликання

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Ж4

 Грошова оцінка земель різного функціонального призначеня у розрізі економіко-планувальних зон (грн. за 1 кв.м)   (Км3 = 1) м. Хорол

№  економіко-планувальної зони

Площа економіко-планувальної зони  кв.м

Коефіціент функціонального використання  -  Кф

2,50

1,20

1,00

0,70

0,65

0,50

0,40

0,30

0,20

0,10

1

86,89

479,14

229,99

191,66

134,16

124,58

95,83

76,66

57,50

38,33

19,17

2

61,24

373,73

179,39

149,49

104,64

97,17

74,75

59,80

44,85

29,90

14,95

3

79,28

281,09

134,93

112,44

78,71

73,08

56,22

44,98

33,73

22,49

11,24

4

31,50

261,93

125,73

104,77

73,34

68,10

52,39

41,91

31,43

20,95

10,48

5

17,17

364,14

174,79

145,66

101,96

94,68

72,83

58,26

43,70

29,13

14,57

6

59,60

319,43

153,32

127,77

89,44

83,05

63,89

51,11

38,33

25,55

12,78

7

150,88

316,23

151,79

126,49

88,54

82,22

63,25

50,60

37,95

25,30

12,65

8

32,79

376,92

180,92

150,77

105,54

98,00

75,38

60,31

45,23

30,15

15,08

9

124,65

341,78

164,06

136,71

95,70

88,86

68,36

54,69

41,01

27,34

13,67

10

287,45

239,57

114,99

95,83

67,08

62,29

47,91

38,33

28,75

19,17

9,58

11

99,30

239,57

114,99

95,83

67,08

62,29

47,91

38,33

28,75

19,17

9,58

12

139,74

239,57

114,99

95,83

67,08

62,29

47,91

38,33

28,75

19,17

9,58

13

162,80

341,78

164,06

136,71

95,70

88,86

68,36

54,69

41,01

27,34

13,67

14

35,45

239,57

114,99

95,83

67,08

62,29

47,91

38,33

28,75

19,17

9,58

15

83,86

239,57

114,99

95,83

67,08

62,29

47,91

38,33

28,75

19,17

9,58

16

4,84

319,43

153,32

127,77

89,44

83,05

63,89

51,11

38,33

25,55

12,78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

max

479,14

229,99

191,66

134,16

124,58

95,83

76,66

57,50

38,33

19,17

min

239,57

114,99

95,83

67,08

62,29

47,91

38,33

28,75

19,17

9,58

Середньозваж.

298,42

143,24

119,37

83,56

77,59

59,68

47,75

35,81

23,87

11,94

 

 Додаток №4 до рішення №_____ від____________                                                                                           ____ сесії міської ради 6 скликання

Додаток Е

Шифри агрогруп

Грошова оцінка 1 га (грн.)

рілля

багаторічні насадження

сіножаті

пасовища

41-д

11519

14566

6148

5779

49-д

10958

13972

5848

5497

53-д

14329

13675

7648

7188

55-д

11519

11296

6148

5779

134-г

7024

0

4799

3665

Середньозважене значення вартості по угіддях

13603

13398

6346

5949

 

Для ріллі, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2011 р. N 1185, з 01.01.2012 року застосовується додатковий коефіцієнт К3 = 1,756.

 

Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення Хорольської міської  ради Полтавської області

«Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки     земель міста Хорол»

1. Визначення і аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

1.1 Цей регуляторний акт забезпечує застосування нової нормативної грошової оцінки земельних ділянок міста Хорол для визначення розміру земельного податку, державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок відповідно до законодавства, орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, продажу забудованих земель та проведенні земельних аукціонів та зумовлює надходження додаткових коштів до бюджету.

2. Цілі державного регулювання.

2.1 Цілями регуляторного акту є:

- введення в дію нормативної грошової оцінки земель міста Хорол;

- застосування нової грошової оцінки земель міста Хорол  для визначення розміру земельного податку, державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок відповідно до законодавства, орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, продажу забудованих земель та проведенні земельних аукціонів;

- направлення додаткових коштів на здійснення програми соціально-економічного розвитку, збільшення фінансування соціальної сфери та інші цілі згідно законодавства.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу.

3.1. Альтернативи  прийняття запропонованого проекту рішення міської ради немає, так як відповідно до законодавства  грошова оцінка земель розташованих у  межах  населених  пунктів  незалежно  від  їх

цільового призначення  проводиться - не рідше ніж один раз на 5-7 років і тому затверджена в 2004 році грошова нормативна оцінка земель міста  повинна бути  переглянута. З часу виконання попередньої нормативної грошової оцінки  відбулися  значні зміни у  розвитку  інфраструктури міста,  здійснено капіталовкладення для будівництва і реконструкції магістральної вулично-дорожньої мережі, удосконалення системи інженерного забезпечення водопроводів, водовідведення, електромережі, інженерної підготовки території і благоустрою. Збільшилася кількість земель комерційного використання, суттєво змінилися показники на ринку нерухомості.

3.2. Розробка і запровадження нормативно-правового акту, орієнтованого на реалізацію Закону України „Про оцінку земель”, дозволить максимізувати корисність використання ресурсного потенціалу територіальної громади, мінімізує можливості збиткової або неефективної експлуатації комунального майна.

4. Механізм реалізації мети

4.1Запровадження регуляторного акта дозволить максимізувати корисність використання ресурсного потенціалу територіальної громади, мінімізує можливості збитків або неефективної експлуатації комунального майна.

5. Обґрунтування можливості досягнення поставлених цілей у разі затвердження запропонованого регуляторного акта і оцінка можливості проведення і виконання вимог регуляторного акта.

5.1 Застосування нормативної грошової оцінки земель міста Хорол  забезпечить збільшення надходжень до бюджету міської ради та дозволить направити додаткові кошти на здійснення програми соціально-економічного розвитку, збільшення фінансування соціальної сфери та інші цілі згідно законодавства.

6. Визначення очікуваних результатів ухвалення запропонованого регуляторного акта.

6.1 Регулювання впливає на кожну з трьох базових сфер: інтереси громадян та суб’єктів господарювання, у власності чи користуванні яких знаходяться земельні ділянки, інтереси держави, органу місцевого самоврядування.

Сфера впливу    

Вигоди 

 

Витрати

 

Орган місцевого самоврядування

Регулювання та планування надходжень до міського бюджету, більш ефективне  використання земельних ресурсів територіальної громади, можливість направлення додаткових коштів на здійснення програм соціально-економічного розвитку, збільшення фінансування соціальної сфери міського господарства.     

Витрати на виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста

Суб’єкти господарювання, у власності чи користуванні яких знаходяться земельні ділянки

Отримання витягів з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок, які знаходяться у їх власності або користуванні, для визначення розміру земельного податку, державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок згідно із законом, орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, втрат сільськогосподарського виробництва.

Економічне стимулювання ефективного та раціонального використання земельних ділянок. 

Витрати на виготовлення витягів з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок.

Обов’язкові платежі за землю податкового характеру (земельний податок або орендна плата за землю).

Громадяни у власності чи користуванні яких знаходяться земельні ділянки               

 

Отримання витягів з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок, які знаходяться у їх власності або користуванні, для визначення розміру земельного податку, державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок згідно із законом, орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, втрат сільськогосподарського виробництва.

 

Економічне стимулювання ефективного та раціонального використання земельних ділянок. 

Витрати на виготовлення витягів з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок.

Обов’язкові платежі за землю податкового характеру (земельний податок або орендна плата за землю).

 

7. Обґрунтування запропонованого терміну дії регуляторного акта.

7.1 Пропонується встановити необмежений строк дії запропонованого регуляторного акта, що співвідноситься з цілями його прийняття. Зміни до регуляторного акта вноситимуться в разі потреби або за результатами звіту про відстеження його результативності та у разі внесення змін до чинного законодавства.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта.

8.1 Показниками результативності запропонованого проекту рішення міської ради є збільшення надходжень до бюджету.

9. Визначення способів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акта у разі його ухвалення.

9.1 Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися виконавчим комітетом Хорольської міської ради.

 

Економіко-планувальне зонування території міста (карта)

 /files/quick/horol_epz.pdf                                              

 

НАУКОВО–ВИРОБНИЧЕ  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ІНТЕРАГРОЦЕНТР”

НВТОВ «ІНТЕРАГРОЦЕНТР»

 

               Ліцензія Держкомзему України

АГ  № 505726      від 10.12.2010 р.

 

ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

з нормативної грошової оцінки земель

 

Хорольської міської ради

Хорольського району

Полтавської області

 

Замовник: Хорольська міська рада Хорольського району Полтавської області

Договір ГРО – 3/11 від 15.03.2011р

 

 Директор НВТОВ “ІНТЕРАГРОЦЕНТР”                                  Бессараб Ю.К.

 

 Начальник землеоціночного відділу                                          Моргачов Г.Д.

 

 Відповідальний за дотримання вимог законодавства

 при виконанні землеоціночних робіт                                 Єлізарова А.О.

м. ПОЛТАВА           

  2011 р.

СКЛАД  ПРОЕКТУ

№ п/п

Найменування матеріалів

Вигляд

Масштаб

1. Графічні матеріали

 

1

 

Схема економіко-планувального зонування

аркуш

 

1: 10000

2

Схема прояву локальних факторів оцінки

аркуш 

1: 10000

3

Картограма розповсюдження агро-виробничих груп ґрунтів

аркуш 

1: 10000

2. Текстові матеріали

4

Пояснювальна записка

книга

 

 

ЗМІСТ

Вступ ............ 4

Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів............ 6

Розділ 1. Характеристика сучасного стану міста....... 7

Розділ 2. Правова та нормативно-методична база грошової оцінки земель.............................................. 8

 1. Перелік нормативно-правової бази що використана.............................................................. 8
 2. Узагальнена процедура виконання нормативної грошової оцінки земель населених пунктів.. 8

Розділ 3. Визначення середньої (базової) вартості земель міста ............................ 12

Розділ 4. Економіко-планувальне зонування території та визначення зональних коефіцієнтів.. 14

4.1. Землеоціночна структуризація території. Визначення факторів, які впливають на розрахунок

коефіцієнту Км2 та оцінка їх ролі.................................. 14

4.2. Оцінка доступності до центру населеного пункту, місць концентрації трудової діяльності, центрів       -

громадського обслуговування, масового відпочинку (транспортно-функціональна зручність
  території)............................................................................................................................. 17

 1. Оцінка екологічної якості (екологічного стану) території....................................................... 19
 2. Оцінка інженерно-інфраструктурного забезпечення території................................................ 22
 3. Оцінка привабливості середовища: різноманітність місць прикладання праці, наявність соціально-

містобудівних умов проживання населення тощо................................................................. 25

 1. Розрахунок комплексного індексу цінності території............................................................ 26
 2. Виділення меж економіко-планувальних зон та визначення значень зональних коефіцієнтів     27

Розділ 5. Визначення зон прояву локальних факторів та значень локальних коефіцієнтів....................... 28

Розділ 6. Грошова оцінка земель різного функціонального використання .............................................. 30

 1. Грошова оцінка земель ^сільськогосподарського використання......... 30
 2. Грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення.......... 36

Розділ 7. Приклади розрахунку нормативної грошової оцінки окремих земельних ділянок ... .40
  Розділ 8. Основні техніко-економічні показники ............... 44

ДОДАТКИ :

Додаток А1 Завдання на розробку технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населеного            45                                                                                                 Додаток А.2. Моніторинг стану об'єкта оцінки за період: виконання попередньої нормативної грошової оцінки - 2004 р. - виконання поточної нормативної грошової оцінки -2011р ...... 46

Додаток Б. Вихідні дані для розрахунку базової вартості і схеми мереж........ 47-110

Додаток 5. (у архівному варіанті). Виписка з державної статистичної звітності про склад земель в межах населеного пункту

Додаток 6. Вихідні дані по землям сільськогосподарського призначення...... 111-117

Додаток 7. Вихідні дані по населеному пункту..........   128-136

Додаток В. Витрати на освоєння та облаштування території..... . 118-122

Додаток Г. Структура земель населеного пункту .... 12

Додаток Д. Коефіцієнти функціонального використання земельної ділянки (Кф)....    31

Додаток Е. Нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь....... 41

Додаток Ж.1. Результати пофакторної оцінки при визначенні комплексного індексу цінності території (І) .....  123

Додаток Ж.2. Визначення зонального коефіцієнту Км2..... 124

Додаток Ж.З. (у архівному варіанті) Анкета експертної пофакторної оцінки оціночних

районів..... 125-126

Додаток Ж.4. Грошова оцінка земель різного функціонального призначення у розрізі економіко-
  планувальних зон......... 127

Додаток Ж.6-1. Опис меж оціночних районів....... 16

Додаток Ж.6-2. Опис меж економіко-планувальних зон....... 27

Додаток 1. Рішення міської ради на проведення нормативної грошової оцінки земель міста.. 137

 Додаток 2. Проект рішення затвердження технічної документації з нормативно-           грошової  оцінки земель........ 139

Додаток 3. Копія ліцензії на право здійснення робіт із землеустрою.............140

Додаток 4. (на 3 аркушах, дод. К,Л,М) Графічні матеріали .............141-143

Додаток 8. Протокол попереднього погодження базової вартості......138

 

В розробці технічної документації приймали участь:

 

директор                                Бессараб Ю.К.

з/директора                            Моргачов Г.Д.

 

оцінювачі                               Терновська Р.О.

                                                 Єлізарова А.О.

                                                 Матлаш Л.Г.

 

землевпорядник                   Белиба Я.Г.

 

містобудівельник                 Сідак Ю.І.

 

юрист                                      Петько А.В.

 

економісти                             Гуменюк М.Г.

                                                 Суріна Н.М.

 

адміністратор                                   Цюпа С.Л.

 

 

Розділ 3. ВИЗНАЧЕННЯ СЕРЕДНЬОЇ (БАЗОВОЇ) ВАРТОСТІ ЗЕМЕЛЬ МІСТА

 

               Згідно п.3.7 «Порядку» середня (базова)  вартість   одного   квадратного  метра земель населеного пункту в залежності  від  регіональних  факторів  місця розташування (Цнм) визначається за формулою

                                                В х Нп

                       Цнм   =        ----------------  х  Км1        (3.1)

                                                     Нк

 

     Місто Хорол – центр адміністративного району з численністю населення 13,7 тис. чоловік,   відноситься  до міста районного підпорядкування, яке виконує переважно промислово-аграрні функції. Згідно “Порядку” ( додаток 1, таб. 1.2 ), коефіцієнт, якій характеризує адміністративний статус міста Хорола та його  місце в системі розселення України, дорівнює 1,0.

Регіональний коефіцієнт Км1 дорівнює:

Км1 = 1,0

Згідно «Порядку» п. 3.4, витрати   на  освоєння  та  облаштування  території  (В) включають відновну вартість як первісну  вартість,  що  змінюється після   переоцінки,   інженерної   підготовки  головних  споруд  і магістральних мереж водопостачання,  каналізації, теплопостачання, електропостачання    (у    тому    числі   зовнішнє   освітлення), слабкострумових пристроїв,  газопостачання,  дощової  каналізації, вартість   санітарної   очистки,   зелених   насаджень  загального користування,  вулично-дорожньої мережі,  міського  транспорту  за станом на початок року проведення оцінки.

Інформаційною базою для визначення витрат на освоєння та облаштування території м. Хорола стали дані державної та відомчої статистичної звітності про натуральні та вартісні показники, надані міськими  службами комунального господарства, а також матеріали чергових планів інженерних мереж, які ведуться міськими службами.

Загальну вартість облаштування території міста рахуємо як суму вартості облаштування по окремим показникам, котрі розраховуємо як добуток значення натуральних показників, вартості одиниці виміру показника та індексу зміни ринкової вартості станом на 01.01.2011 р., використовуючи рекомендації «Методичних основ грошової оцінки земель в Україні» Ю.Ф. Дехтяренко та УПВС «Сборники укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений» -1970р.

 Індексація вартості здійснюється на підставі:

- листа Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 18.01.2011 №21-20/381/0/6-11 «Про індекси зміни вартості станом на 1 січня 2011 року.» (табл. 1);

- листа Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від  06.02.2006  № 10/8-14  «Щодо індексів зміни ринкової вартості будівельно-монтажних робіт,  продукції промислового виробництва,               опосередкованої вартості будівництва   об'єктів соціального призначення                   станом на 1 січня 2006 року; 

- Постановления Государственного комитета СССР по делам строительства №94  от 11.05.83  «Об утверждении индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ и территориальных коэффициентов к ним для пересчета сводных сметных расчетов (сводных смет) строек ( до цін розрахованих по УПВС до 01.01.1984р. територіальний коефіцієнт – 1,01; галузевий - по додатку 1 в залежності від галузей народного господарства  1,15-1,22).

В додатку  «В»  приведено розрахунок витрат на освоєння та облаштування території міста з натуральними показниками з урахуванням індексації основних фондів станом на   01.01.2011 року.

Загальна вартість інфраструктурного облаштування території міста Хорол станом на 01.01.2011 р. становить 592751,0 тис. грн.                                                                 

Для обчислення витрат на освоєння та облаштування з розрахунку на  1 кв. м приймається оціночна територія яка дорівнює площі забудованої території села у встановлених межах. До територій, що не приймається до розрахунку, слід включати:  землі лісів та інших лісовкритих площ, сільськогосподарські угіддя, відкриті землі, водні акваторії, землі зайняті відкритими розробками, породними відвалами, незабудовані ділянки земель оборони, землі магістральної залізниці і аеропорту. Показники площі забудованих земель взято з наданої замовником Державної статистичної звітності – форми 6-зем (складу земель) станом на 01.01.2011р.

Структура земель м.Хорол

які визначаються для розрахунку середньої  вартості

 одного квадратного метра земель                                           Додаток Г

Територіальні елементи

Площа, га

Територія населеного пункту у встановлених межах

1395,1000

 1. Територія, яка приймається для визначення середньої (базової) вартості      1м2 земель населеного пункту,    у тому числі:

 

927,8225

Забудовані землі -

 з них:

924,3025

- під  житловою  забудовою

309,3820

- землі  промисловості

112,4752

- землі  громадського  призначення

81,2337

- землі  комерційного  використання

19,6827

- землі  транспорту  та  зв’язку (крім земель під залізницями та аеропортами)

23,4032

- землі  технічної  інфраструктури

3,1609

- землі  змішаного  використання

5,1663

- землі, які використовуються для відпочинку та інші відкриті землі

369,7985

Присадибні ділянки надані громадянам для особистого підсобного господарства, будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.    (Площа увійшла в  площу житлової забудови)

 

 

Інші землі:

 

- землі під господарськими будівлями, дворами, шляхами, прогонами

3,5200

 1. Територія, яка не враховувалась при визначенні середньої (базової) вартості 1 м2 земель населеного пункту, у тому числі:

 

467,2775

Сільськогосподарські землі (крім земель під господарськими будівлями, дворами, шляхами, прогонами)

296,9922

Ліси та інші лісовкриті площі

53,0745

Землі під відкритими розробками, кар’єрами, шахтами

0,6853

Відкриті землі без рослинного покриву

-

Внутрішні води

78,1000

Болота

25,3500

Смуга відводу залізниці

13,0755

Під аеропортами та відповідними спорудами

-

Норматив витрат - витрати на освоєння та облаштування території міста Хорол в розрахунку на 1 кв.м,  дорівнює:

59275100

                         В =  ----------------     =  63,883 грн./м2

9278225

Середня (базова) вартість одного квадратного метра земель міста Хорол д                                                                                     63,883 х  0,06

                                                  Цнм   =   -----------------   х  1,0   =   127,77  (грн)                                                                                                      0,03

Таким чином, після аналізу функціонально-планувальної структури, прийняв за основу земельнооціночну структуризацію території з попередньої грошової оцінки, та враховуючи зміни окремих факторів в окремих районах міста, в межах міста було визначено 40 оціночних районів (смуга відводу магістральної залізниці не виділяється в окремий район), опис яких наведено в додатку Ж6-1.

Згідно „Порядку”, землі водного фронду віднесені за категорією земель за функцією використання до інших земель з відповідним функціональним коефіцієнтом Кф в залежності від площі акваторії водного об’єкту. Згідно цього, межі оціночних районів, що проходили по берегам водних об’єктів, перенесено на  середину відповідного водного об’єкту і відкориговано в  цифровому вигляді.

 Смуга відводу магістральної залізниці, за виключенням вокзалу і привокзальної площі, виділено в окрему зону, де середня вартість одного квадратного метру землі не диференціюється (Км2 =1,0).

Опис меж оціночних районів

 

Додаток  Ж.6-1 

 

№ № оціночних районів

Опис оціночних районів

Площа, га

1

Вул. Леніна  - вул. 8 Березня – вул.  1-Травня - вул. Карла Маркса 

19,46

2

Вул. 1-Травня – Комсомольська – Гоголя - Карла Маркса 

13,78

3

Вул. Карла Маркса  –  Гоголя  - межа стадіону – межа коледжу – Леніна - Котляревського

23,98

4

Вул. Шевченка - Червоноармійська  – Карла Маркса 

15,16

5

Вул. Червоноармійська  -  Піонерська  -  Воровського – Радянська - Карла Маркса 

14,51

6

Вул. Петровського -   8 Березня -  Леніна - Берегова

17,61

7

Пров. Банний – Комсомольська – Петровського – Бибиківська -  Коцюбинського

17,03

8

Вул. Комсомольська – пров. Банний –  Коцюбинського –  Бибиківська  - яр - межа коледжу –межа стадіону 

26,60

9

Вул. Кременчуцька - межа коледжу – яр – межа населеного пункту

15,85

10

Вул. Садова – вул. Кременчуцька – межа населеного пункту

13,82

11

Вул. Леніна – вул. Кременчуцька – вул. Садова – межа населеного пункту 

49,61

12

Вул. Леніна – межа забудови – Дзержинського – Котляревського

31,50

13

Вул. Котляревського – Дзержинського – Червоноармійська - Шевченка

17,17

14

Межа населеного пункту – яр – вул. Дзержинського – межа забудови

41,06

15

Вул Дзержинського – річка – вул. Жовтнева – вул. Піонерська

11,81

16

Вул. Жовтнева – річка - вул. Воровського

13,79

17

Вул. Воровського – річка – вул. Фрунзе – вул. Леніна – вул. Карла Маркса – вул. Радянська

34,00

18

Вул. Жовтнева – межа населеного пункту – яр – річка

41,99

19

Річка – яр – межа населеного пункту – вул. Жовтнева 

14,52

20

Річка – межа населеного пункту - яр

58,24

21

Вул. Енгельса – яр – межа населеного пункту – вул. Куйбишева – вул. Мукіївка   

16,96

22

Вул. Мукіївка – вул. Куйбишева – вул. Фрунзе – вул. Суворова – вул. Крилова

48,24

23

Вул. Енгельса – Мукіївка – Крилова – Суворова – Фрунзе - річка 

29,17

24

Вул. Куйбишева – межа міста – вул. Фрунзе

26,09

25

Вул. Фрунзе – вул. Кошового – вул. Леуцького – межа населеного пункту - річка

32,79

26

Вул. Фрунзе – межа житлової забудови – межа населеного пункту - вул. Леуцького – вул. Кошового

55,04

27

Межа населеного пункту – межа житлової забудови

43,52

28

Фул. Фрунзе – річка – межа населеного пункту – вул. Івана Хмари – вул. Леніна

60,30

29

Вул. Берегова – вул. Івана Хмари – межа населеного пункту – вул. Петровського

17,53

30

Вул. Берегова – вул. Петровського – межа населеного пункту – вул. Челюскінців – вул. Українська

52,58

31

Вул. Заяр’я – вул. Бибиківська – вул. Берегова – вул. Українська

70,89

32

Межа населеного пункту – яр – вул. Заяр’я – вул. Челюскінців

86,15

33

Межа населеного пункту – межа житлової забудови – межа населеного пункту – пров. -  вул. Леніна – межа забудови 

46,55

34

Вул. Вокзальна – вул. Леніна – пров. – межа населеного пункту – межа смуги відводу магістральної залізниці 

53,51

35

МКК

68,52

36

Вул. Молодіжна – поле – межа населеного пункту – пров. – вул. Леніна

61,68

37

Вул. Вокзальна – межа смуги відводу магістральної залізниці  – пров. Вишневий – МКК – вул. Молодіжна

40,77

38

Межа населеного пункту – МКК – пров. Вишневий – межа смуги відводу магістральної залізниці 

35,45

39

Межа населеного пункту – поле - МКК

31,51

40

Межа населеного пункту – межа смуги відводу магістральної залізниці 

83,86

 

 

В  результаті  проведення  економіко-планувального  зонування  у    м. Хоролі було виділено 16 зон, включаючи зону із смугою відводу магістральної залізниці.

Розрахунок зонального коефіцієнту Км2 базується на розрахунку окремих індексів, що відображають вплив кожного фактора (або їх групи) на цінність території населеного пункту.

Значення зонального коефіцієнту Км2 для окремої економіко-планувальної зони визначається як середньозважене індексів Іі оціночних районів, які входять до цієї зони (за часткою площі району).

Згідно табл. 1.6 “Порядку”  для групи населених пунктів з численністю населення до 20 тис. чол.   зональний коефіцієнт Км2 приймається в межах  0,5 – 1,5. 

Перелік розрахункових та прийнятих значень коефіцієнтів Км2 та грошова оцінка 1м2 землі в межах економіко-планувальних зон наводяться у додатку Ж2.

               Вартість  одного  квадратного  метра  земель   населених пунктів   за   економіко-планувальними  зонами  розраховується  за формулою

 

                                                        Цнз = Цнм х Км2             (4.14)

 

     де Цнз – середня для  економіко-планувальної  зони  вартість

одного квадратного метра земель (у гривнях).

Опис меж економіко-планувальних зон

Додаток  Ж.6-2. 

№ економіко-планувальних зон

Опис меж економіко-планувальних зон

 

1

Вул. Піонерська  -  Воровського – Радянська - вул. Карла Маркса  - Леніна  -  8 Березня – Комсомольська – межа  стадіону – Котляревського – Шевченка - Червоноармійська

2

Вул. 8 Березня -  Леніна – Берегова - Бибиківська  - яр - межа коледжу – межа стадіону - Комсомольська

3

Вул. Леніна - межа коледжу – яр – межа населеного пункту

4

Вул. Леніна – межа забудови – Дзержинського – Котляревського

5

Вул. Котляревського – Дзержинського – Червоноармійська - Шевченка

6

Вул. Дзержинського – річка – вул. Фрунзе – вул. Леніна – вул. Карла Маркса – Радянська – Воровського - Піонерська

7

Річка – яр - межа населеного пункту – вул. Куйбишева – вул. Фрунзе

8

Вул. Фрунзе – вул. Кошового – вул. Леуцького – межа населеного пункту - річка

9

Вул. Куйбишева – межа міста –вул. Леуцького – вул. Кошового – вул. Фрунзе

10

Межа населеного пункту – яр – вул. Бибиківська – вул. Берегова- вул. Леніна – вул. Фрунзе - річка

11

Вул. Дзержинського – межа забудови – яр - річка

12

Межа населеного пункту – пров. –вул. Леніна – вул. Молодіжна - МКК

13

МКК – вул. Молодіжна – вул. Леніна – межа населеного пункту – межа смуги відводу магістральної залузниці – пров. Вишневий

14

Межа населеного пункту – МКК – пров. Вишневий – межа смуги відводу магістральної залізниці

15

Межа населеного пункту – межа смуги відводу магістральної залізниці 

16

Смуга відводу магістральної залізниці

 

Аналіз, проведений в процесі виконання грошової оцінки виявив 22 локальні фактори, які можуть вплинути на загальне значення коефіцієнту КмЗ. Встановлення значення кожного локального коефіцієнту здійснювалось на основі визначення ступеня його важливості у загальній сукупності факторів, яка приймалась за 1, а також з урахуванням умови п. 3.9 «Порядку грошової оцінки земель   сільськогосподарського   призначення   та   населених   пунктів»: добуток пофакторних оцінок не повинен бути нижче 0,75 і вище 1,5.  Всі локальні фактори  розбиті на 5 груп. Всі зони локальних факторів показані на схемах міста і додаються до звіту.

Всі локальні фактори  розбиті на 5 груп. Перелік факторів і значення локальних коефіцієнтів по кожній групі дається в таблиці 5.1. Всі зони локальних факторів показані на схемах і додаються до звіту в графічному (цифровому) вигляді.

Табл. 5.1.

 

Назва групи локальних факторів

Назва локальних факторів

Значення коефіцієнта

1

2

3

Функціонально-планувальні

Місцезнаходження земельної ділянки:

        - в зоні пішохідної доступності до громадських центрів …….

        - в  зоні  магістралей  підвищеного містоформуючого  значення ………………………………………………………………

        - в зоні пішохідної доступності до зупинок швидкісного міського та зовнішнього пасажирського транспорту………………...

         - в зоні пішохідної доступності до парків, лісопарків та лісових масивів, пляжів, пам’яток природи………………………….

          - у прирейковій зоні (земельна ділянка знаходиться, або примикає до смуги  відводу залізниці, має під’їзну залізничну колію) …………………………………………………………………..

 

 

1,15

 

 

1,15

 

1,10

 

 

1,10

 

 

1,05

Інженерно- інфраструкт-урні фактори

Земельна ділянка, що примикає до вулиці без твердого покриття …

Земельна ділянка, що не забезпечена:

           - централізованим водопостачанням ………………………….

           - каналізацією …………………………………………………..

           - централізованим теплопостачанням ………………………...

           - централізованим газопостачанням ………………………….

0,90

 

0,90

0,90

0,90

0,90

Інженерно-геологічні фактори

Місцезнаходження земельної ділянки:

- з зоні території, що має схил поверхні понад 20%...........................

- в зоні небезпечних геологічних процесів ……………………………

-  в зоні значної заболоченості……………………………………….

- в зоні залягання ґрунтових вод менше трьох метрів від рівня поверхні………………………………………………………………..

- в зоні затоплення паводком ……………………………………….

 

0,90

0,80

0,90

 

0,90

0,90

Природно-ландшафтні фактори

Місцезнаходження земельної ділянки:

- в межах території рекреаційного значення (земель туризму та відпочинку, парків та зелених зон) …………………………………..

- в межах території природоохоронного призначення………………

 

 

1,07

1,09

Санітарно-гігієнічні фактори

Місцезнаходження земельної ділянки:

- у санітарно-захисній зоні…………………………………………….

- у водоохоронній зоні…………………………………………………

- у зоні обмеження забудови за ступенем забруднення  атмосферного повітря………………………………………………….

- у зоні обмеження забудови за рівнем напруження електромагнітного поля ……………………………………………….

- у зоні перевищення припустимого рівня шуму від залізниці, автомагістралей та трансформаторних підстанцій ………………….

 

0,90

 

1,05

 

0,90

 

 

0,90

 

0,90

 

Згідно п. 3.10 «Порядку нормативної грошової оцінки земель  сільськогосподарського   призначення   та   населених   пунктів» вартість одного квадратного метра земельної ділянки певного функціонального використання визначається з урахуванням її середньої вартості, коефіцієнта місцерозташування та коефіцієнта функціонального використання Кф.

Коефіцієнти, які характеризують функціональне використання земельної ділянки (Кф)

Додаток Д

Категорія земель за функцією використання

Код розділу КВЕД

Склад категорії земель

Значен­ня  коефіці­єнта Кф

Землі житлової забудови

 

Землі індивідуального житлового будівництва і господарських будівель

1,0

 

 

 

Землі малоповерхової і багатоповерхової несадибної забудови

 

 

А

Землі сільськогосподарського призначення під господарськими будівлями і спорудами

 

Землі промисловості

 

DA

Землі харчової промисловості (уключаючи риболовство; діяльність риборозплідників; рибних ферм; послуги, пов'язані з рибним господарством)

1,2

 

 

 

Землі тютюнової промисловості (окрім вирощування тютюну та махорки, що відноситься до земель сільськогосподарського використання)

 

 

В

Землі мисливства та пов’язаних з ним послуг

 

 

DB

Землі текстильної промисловості та пошиття одягу

 

 

 

Землі виробництв готового одягу та хутра

 

 

DC

Землі виробництва шкіри та шкіряного взуття

 

 

DD

Землі оброблення деревини та виробництва виробів з деревини

 

 

DE

Землі виробництва паперу та картону

 

Землі промисловості

 

 

Землі видавничої справи, поліграфічної промисловості, відтворення друкованих матеріалів

 

1,2

 

DF

Землі виробництва коксу, продуктів нафтопереробки та ядерного палива (окрім агломерації кам'яного вугілля та лігніту, а також виробництва збагаченого урану, що відноситься до земель гірничої промисловості і гірничих розробок)

 

 

DG

Землі хімічного виробництва (окрім видобування природного газу, що відноситься до земель гірничої промисловості і гірничих розробок)

 

 

DH

Землі гумової та пластмасової промисловості (окрім виробництв з ремонту, установлення або заміни пошкоджених шин, що належить до комерційного використання)

 

 

DI

Землі виробництва інших неметалевих мінеральних виробів

 

 

DJ

Землі металургії

 

 

 

Землі обробки металу

 

 

DK

Землі виробництва машин та устаткування

 

 

DL

Землі виробництва канцелярських та електронно-обчислювальних машин

 

 

 

Землі виробництва електричних машин і апаратури

 

 

 

Землі виробництва устаткування для радіо, телебачення та зв'язку

 

 

 

Землі виробництва медичних приладів та інструментів; точних вимірювальних пристроїв, оптичних пристроїв та годинників

 

Землі промисловості

DM

Землі виробництва автомобілів

 

 

 

1,2

 

 

 

 

Землі іншого транспортного устаткування (окрім технічного забезпечення, ремонту та переустаткування автомобілів, що відноситься до земель комерційної діяльності)

 

 

DN

Землі виробництва меблів

 

 

 

Землі інших видів виробництва

 

 

 

Землі обробки відходів (окрім оптової та роздрібної торгівлі металевими і неметалевими відходами та брухтом, а також іншими вживаними товарами, що відноситься до земель комерційної діяльності)

 

 

F

Землі будівництва

 

Землі досліджень та розробок

К73

Землі досліджень та розробок

 

Землі гірничої промисловості і гірничих розробок

Землі видобування енергетичних матеріалів

1,0

СА

Землі торфорозробок

0,1

СВ

Землі видобування неенергетичних матеріалів

1,0

Землі комер-ційного

використання

G

Землі торгівлі транспортними засобами та їх ремонту

2,5

 

Землі оптової торгівлі і посередництва в торгівлі

 

 

Землі роздрібної торгівлі побутовими товарами і їх ремонт

 

H

Землі готелів та ресторанів

 

 

J

Землі підприємств фінансового посередництва

2,5

 

 

Землі підприємств страхування

 

 

 

Землі підприємств, що здійснюють допоміжну діяльність у сфері фінансів та страхування

 

 

K

Землі підприємств, що здійснюють операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам

 

 

 

Землі підприємств, що здійснюють діяльність у сфері інформатизації

 

 

 

Землі підприємств, що здійснюють послуги, які надаються переважно юридичним особам

 

 

O93

Землі підприємств, що здійснюють індивідуальні послуги

 

 

O92.7

Землі підприємств, що здійснюють діяльність у сфері відпочинку та розваг (азартні ігри та ігри на гроші тощо)

 

 

Землі

громадського призначення

 

О91

Землі громадської діяльності

0,7

O92

Землі підприємств, що здійснюють колективні, громадські та особисті послуги (за винятком підприємств, що здійснюють діяльність у сфері відпочинку та розваг)

 

L

Землі державного управління

 

 

Землі оборони

 

M

Землі освіти

 

N

Землі охорони здоров'я та соціальної допомоги

 

Q

Землі екстериторіальної діяльності

 

Землі транспорту, зв’язку

І60

Землі наземного і підземного транспорту (землі шляхів, землі автомобільного, залізничного, трамвайного і тролейбусного, трубопровідного транспорту, землі метрополітену)

1,0

 

І 61

Землі водного транспорту

 

 

І 62

Землі авіаційного транспорту

 

 

І 63

Допоміжні транспортні послуги

 

 

І 64

Землі пошти та зв’язку

 

Землі технічної

інфраструкту-ри

Е

Землі виробництва електроенергії та  газу

0,65

 

Землі виробництва та розподілення тепла

 

 

Землі збору, очищення та розподілення води

 

О

Землі підприємств, що здійснюють асенізацію, прибирання вулиць та обробки відходів

 

 

 

Інші землі

 

Землі зелених насаджень (землі зелених насаджень загального та спеціального користування)

0,5

 

 

Землі кладовищ та крематоріїв

0,5

 

 

Землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення

0,5

 

 

Землі оздоровчого та рекреаційного призначення (за винятком земель, віднесених до категорії О92.7)

0,5

 

 

Землі історико-культурного призначення

0,5

 

 

Землі лісового господарства і пов’язані з ним послуги

0,5

 

 

Землі під водою, у тому числі:

 

 

 

з площею акваторії до 50 га включно

0,5

Інші землі

 

з площею акваторії від 50,1 га до 100 га включно

0,4

 

 

з площею акваторії від 100,1 га до 150 га включно

0,3

 

 

з площею акваторії від 150,1 га до 200 га включно

0,2

 

 

з площею акваторії від 200,1 га і більше

0,1

 

 

Землі запасу та резервного фонду

0,5

 

 

Землі, зайняті поточним та відведені під майбутнє будівництво

0,5

 

 

Інші відкриті (незабудовані) землі в межах населеного пункту

0,1

Землі змішаного використання

 

Розрахунково

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

Нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь

станом на 01.01.2011 р.

Додаток Е

Шифри агрогруп

Грошова оцінка 1 га (грн.)

рілля

багаторічні насадження

сіножаті

пасовища

41-д

11519

14566

6148

5779

49-д

10958

13972

5848

5497

53-д

14329

13675

7648

7188

55-д

11519

11296

6148

5779

134-г

7024

0

4799

3665

Середньозважене значення вартості по угіддях

13603

13398

6346

5949

 

Для ріллі, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2011 р. N 1185, з 01.01.2012 року застосовується додатковий коефіцієнт К3 = 1,756.

 

……………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК   Ж2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Визначення зонального коефіцієнта  Км2 та грошова оцінка 1 кв. м землі в межах економіко-планувальних зон м. Хорол

 

№  економіко-планувальної зони

№ оціночного району

Комплексний індекс цінності території         I

Км2          розрахунковий

Площа економіко-планувальної зони

Км2    &nnbsp;td colspan=width:111px;height:53px;bsp;     прийня-тий

Грошо-ва оцінка земель 1 кв.м  (Кф=1)

 
 

1

2

3

4

5

6

7

 

1

1

1,53

1,55

86,89

1,50

191,66

 

2

1,53

 

3

1,58

 

4

1,58

 

5

1,51

 

2

6

1,16

1,17

61,24

1,17

149,49

 

7

1,17

 

8

1,17

 

3

9

0,92

0,88

79,28

0,88

112,44

 

10

0,86

 

11

0,88

 

4

12

0,82

0,82

31,50

0,82

104,77

 

5

13

1,14

1,14

17,17

1,14

145,66

 

6

15

1,01

1,00

59,60

1,00

127,77

 

16

1,04

 

17

0,98

 

7

21

0,99

0,99

150,88

0,99

126,49

 

22

1,02

 

23

1,03

 

18

0,95

 

19

0,92

 

8

25

1,18

1,18

32,79

1,18

150,77

 

9

24

1,03

1,07

124,65

1,07

136,71

 

26

1,10

 

27

1,06

 

10

28

0,76

0,75

287,45

0,75

95,83

 

29

0,72

 

30

0,71

 

31

0,73

 

32

0,77

 

11

14

0,70

0,73

99,30

0,75

95,83

 

20

0,75

 

12

33

0,74

0,74

139,74

0,75

95,83

 

36

0,78

 

39

0,65

 

13

34

0,98

1,07

162,80

1,07

136,71

 

35

1,13

 

37

1,09

 

14

38

0,74

0,74

35,45

0,75

95,83

 

15

40

0,71

0,71

83,86

0,75

95,83

 

16

41 (Зал)

 

 

4,84

1,00

127,77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

max

1,58

1,55

287,45

1,50

191,66

 

 

min

0,65

0,71

4,84

0,75

95,83

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Ж4

 Грошова оцінка земель різного функціонального призначеня у розрізі економіко-планувальних зон (грн. за 1 кв.м)   (Км3 = 1) м. Хорол

№  економіко-планувальної зони

Площа економіко-планувальної зони  кв.м

Коефіціент функціонального використання  -  Кф

2,50

1,20

1,00

0,70

0,65

0,50

0,40

0,30

0,20

0,10

1

86,89

479,14

229,99

191,66

134,16

124,58

95,83

76,66

57,50

38,33

19,17

2

61,24

373,73

179,39

149,49

104,64

97,17

74,75

59,80

44,85

29,90

14,95

3

79,28

281,09

134,93

112,44

78,71

73,08

56,22

44,98

33,73

 22,49

11,24

4

31,50

261,93

125,73

104,77

73,34

68,10

52,39

41,91

31,43

20,95

10,48

5

17,17

364,14

174,79

145,66

101,96

94,68

72,83

58,26

43,70

29,13

14,57

6

59,60

319,43

153,32

127,77

89,44

83,05

63,89

51,11

38,33

25,55

12,78

7

150,88

316,23

151,79

126,49

88,54

82,22

63,25

50,60

37,95

25,30

12,65

8

32,79

376,92

180,92

150,77

105,54

98,00

75,38

60,31

45,23

30,15

15,08

9

124,65

341,78

164,06

136,71

95,70

88,86

68,36

54,69

41,01

27,34

13,67

10

287,45

239,57

114,99

95,83

67,08

62,29

47,91

38,33

28,75

19,17

9,58

11

99,30

239,57

114,99

95,83

67,08

62,29

47,91

38,33

28,75

19,17

9,58

12

139,74

239,57

114,99

95,83

67,08

62,29

47,91

38,33

28,75

19,17

9,58

13

162,80

341,78

164,06

136,71

95,70

88,86

68,36

54,69

41,01

27,34

13,67

14

35,45

239,57

114,99

95,83

67,08

62,29

47,91

38,33

28,75

19,17

9,58

15

83,86

239,57

114,99

95,83

67,08

62,29

47,91

38,33

28,75

19,17

9,58

16

4,84

319,43

153,32

127,77

89,44

83,05

63,89

51,11

38,33

25,55

12,78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

max

479,14

229,99

191,66

134,16

124,58

95,83

76,66

57,50

38,33

19,17

min

239,57

114,99

95,83

67,08

62,29

47,91

38,33

28,75

19,17

9,58

Середньозваж.

298,42

143,24

119,37

83,56

77,59

59,68

47,75

35,81

23,87

11,94

nowraptd nowrap=nowrap

Оголошення
     
Позачергова сесія

18 березня 2019 року о 14-00 год. відбудеться пленарне засідання 61 позачергової сесії Хорольської міської ради сьомого скликання в залі засідань за адресою: м.Хорол, вул.Незалежності, 37

     
     
Засідання виконавчого комітету

19 березня 2018 року о 14-00 год. відбудеться третє планове засідання виконавчого комітету Хорольської міської ради за адресою: м.Хорол, вул.Незалежності, 37

     
Архів оголошень
Нова Пошта

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

ХОРОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
  Адреса: 37800, м.Хорол, вул.Незалежності (колишня Карла Маркса), №37 тел./факс (05362)33-3-44 E-mail: hmr37@ukr.net